Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου προωθεί η ΕΕ για τα κράτη μέλη

Print Friendly and PDF

Την άτυπη συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, επιβεβαίωσαν σήμερα οι Πρέσβεις της ΕΕ εξ ονόματος του Συμβουλίου.

Ο τροποποιητικός κανονισμός θεσπίζει νέο κοινό σχέδιο για το δελτίο άδειας διαμονής, προκειμένου να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του κατά τρόπο που να αποτρέπει την πλαστογράφησή του. Το υπάρχον δελτίο, το οποίο κυκλοφορεί από το 1997, έχει υπονομευθεί εξαιτίας σοβαρών περιστατικών παραποίησης και απάτης.

Μετά από αυτήν την επιβεβαίωση της συμφωνίας, το κείμενο του κανονισμού θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση και, στη συνέχεια, στο Συμβούλιο προς έκδοση.