Άλλοι 44 κάτοχοι αξιογράφων δικαιώθηκαν από ελληνικά δικαστήρια

Print Friendly and PDF

Ελληνικά δικαστήρια εξέδωσαν πρόσφατα τρεις νέες καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, με τις οποίες αυτή καλείται να καταβάλει το ποσό των €3.854.168,60 σε 44 κατόχους αξιογράφων και χρεογράφων, ως αποζημιώσεις για τη ζημιά και την ηθική βλάβη που υπέστησαν, πλέον νόμιμο τόκο από την ημέρα καταχώρησης της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, οι τρεις αυτές αστικές αγωγές καταχωρίστηκαν τον Μάιο 2015, και, σε χρόνο ρεκόρ, αυτές εκδικάστηκαν και εκδόθηκαν αποφάσεις, την ώρα που ενώπιον κυπριακών δικαστηρίων εκκρεμούν αγωγές που καταχωρίστηκαν το 2012.

«Η Τράπεζα Κύπρου είναι δρώσα οικονομική οντότητα και αν τα κυπριακά δικαστήρια ακολουθήσουν το σκεπτικό των ελληνικών, αυτή θα κληθεί να πληρώσει εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις για πραγματικές ζημιές και ηθική βλάβη», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Όσον αφορά τη Λαϊκή Τράπεζα, αναφέρει πως τις αποζημιώσεις, σύμφωνα με το Μνημόνιο, είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το κράτος.

«Αντιλαμβανόμενοι το χάος που θα δημιουργηθεί αν τα κυπριακά δικαστήρια «αντιγράψουν» τα ελληνικά, ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων υποβάλλει ύστατη έκκληση προς την πολιτεία και την Τράπεζα Κύπρου να εγκύψουν επί του θέματος σε μια προσπάθεια εξεύρεσης εξωδικαστικής/συναινετικής λύσης, ούτως ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία», αναφέρει ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωση.