Έξι δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών συγκέντρωσε συνέδριο της ΕΕ στη Μάλτα

Print Friendly and PDF

Σχεδόν 6 δισ. ευρώ έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, τη διεύρυνση των προστατευόμενων περιοχών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ωκεανών, την ενθάρρυνση της γαλάζιας οικονομίας και πρωτοβουλιών βιώσιμης αλιείας, αλλά και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Τον υπολογισμό αυτό δημοσιοποίησε χθες, ο Επίτροπος αρμόδιος για την αλιεία, Καρμένου Βέλλα, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Μάλτα για τους Ωκεανούς, το οποίο διοργάνωσε η Κομισιόν.

Από αυτά τα 6 δισ. ένα ποσό της τάξης των 550 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί συνεισφορά του κοινοτικού προϋπολογισμού και ανακοινώθηκε χθες. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο για τους Ωκεανούς ανήγγειλαν τη δημιουργία νέων Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών που καλύπτουν επιφάνεια άνω των 2,5 εκατομμυρίων km², δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της έκτασης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάσκεψη «Our Ocean» έφερε σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από έξι ηπείρους, οι οποίοι έχουν αναλάβει από κοινού δέσμευση υπέρ της βελτίωσης της διακυβέρνησης των ωκεανών και υπέρ της βιώσιμης χρήσης τους. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ υπερβαίνουν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της περιοχής της και αποσκοπούν στη στήριξη της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο σε όλον τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για πρώτη φορά, η διάσκεψη αυτή συνέβαλε στην ανάληψη σημαντικών δεσμεύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της Airbus, της Unilever, της Procter & Gamble, της PepsiCo, της Marks & Spencer, της Carrefour, της Royal Caribbean Cruises, της AXA, του Sky και άλλων. Συνολικά αναλήφθηκαν άνω των 400 δεσμεύσεων (36 από την ΕΕ, πάνω από 200 από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, πάνω από 100 από επιχειρήσεις, και αρκετές ακόμη από διάφορες ΜΚΟ, ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς).

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε από τη Μάλτα ότι η θάλασσα ανήκει σε όλους και είναι «ο Ωκεανός Μας», επειδή ανήκει στην ανθρωπότητα, και σε κάθε άνθρωπο.

«Αποτελεί ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε αυτό το κοινό μας κτήμα – να το διατηρήσουμε ως θησαυρό και να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί σε απειλή», είπε, η Φεντερίκα Μογκερινι. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο παγκοσμιοποιημένος πλανήτης μας χρειάζεται μια πιο συνεργατική παγκόσμια διακυβέρνηση. Πιστεύουμε στην ισχύ της διπλωματίας, επενδύουμε σε αυτήν, πιστεύουμε και επενδύουμε στην ισχύ των κοινών κανόνων και των διεθνών οργανισμών. Και είναι δύσκολο, ή καλύτερα αδύνατον, να φανταστούμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς μια συνεργατική διακυβέρνηση των ωκεανών», τόνισε στη μήνυμά της η Φεντερίκα Μογκερίνι.

Ο Επίτροπος Βέλλα συμπλήρωσε «Πριν από τρία χρόνια ο Πρόεδρος Γιούνκερ μου ανέθεσε να καθορίσω τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ όσον αφορά τους ωκεανούς. Πιστεύω ότι μπορέσαμε από κοινού να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό. Αυτό φαίνεται σαφώς τόσο από τις πολιτικές μας που αφορούν την ξηρά, όπως η δέσμευσή μας για την κυκλική οικονομία και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων, όσο και από αυτές που αφορούν τη θάλασσα, όπως οι πολιτικές μας για τη θαλάσσια ρύπανση, για τις προστατευόμενες περιοχές και για την αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας των ωκεανών».