Ίδρυση Επ.Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Print Friendly and PDF

Την ίδρυση της «Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου», ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει πως η ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής θα έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην προώθηση και διαφύλαξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, καθώς σήμερα υπάρχουν δεκάδες φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους αξιοσημείωτο υλικό, σε ψηφιακή και αναλογική μορφή, που στο σύνολό του συνθέτει την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κύπρου.

Παράλληλα, σημειώνει πως η ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής αναμένεται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στον τομέα της ανάπτυξης του τόπου, αξιοποιώντας την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου για την προσέλκυση τουρισμού και την αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό.

«Μέσα από τις ολοένα αυξημένες τεχνολογικές δυνατότητες και ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η απόφαση για την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής της Κύπρου, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό και αποκτά ιδιαίτερη σημασία από το γεγονός ότι η όλη προσπάθεια ίδρυσης της Εθνικής Επιτροπής είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης, συνεργασίας και άοκνων προσπαθειών μεταξύ οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης στον τόπο μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ