Ανασχεδιασμό αγροτικών χρήσεων γης στην ΕΕ και εκσυχρονισμό των χαρτών εδάφους προωθεί η Εσθονική Προεδρία

Print Friendly and PDF

Στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση των εδαφών στη γεωργία, τον καλύτερο σχεδιασμό στις χρήσεις γης, τον εκσυγχρονισμό των χαρτών εδάφους στην ΕΕ και την πληροφόρηση των αγροτών, συμφώνησαν εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ και ειδικοί που μετείχαν σε συνέδριο με θέμα «Έδαφος για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και υπηρεσίες οικοσυστημάτων», που διοργάνωσε η Εσθονική Προεδρία. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης θα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH) τον Νοέμβριο.

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συμφώνησαν ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για καλύτερες λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των εδαφών στη γεωργία. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα, τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εδάφη στο κλιματικό σύστημα τόσο υφιστάμενες όσο και νέες πρωτοβουλίες για την εξισορρόπηση του κύκλου άνθρακα του εδάφους πρέπει να υποστηριχθούν.

Προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική βασισμένη στη γνώση και να σχεδιαστεί η χρήση γης σε όλα τα επίπεδα, η χρήση των δεδομένων για το έδαφος πρέπει να αυξηθεί κατά τη χάραξη πολιτικής και στις αποφάσεις χρήσης γης. Προκειμένου να γίνει καλύτερη χρήση των δεδομένων για το έδαφος, είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν οι χάρτες εδάφους και να αυξηθούν περαιτέρω τα ελάχιστα πρότυπα για τη χωρική επίλυση των εδαφικών χαρτών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των μεγάλων δεδομένων, συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη.

Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν επίσης ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία των εδαφών. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγικότητα και το εισόδημα των γεωργών και να προωθηθεί η χρήση αποδοτικότερων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Γι `αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες μέσω της αποτελεσματικής οργάνωσης των υπηρεσιών μεταφοράς και παροχής συμβουλών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη μετά τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια πιο δεσμευτική και αποτελεσματική πολιτική για το έδαφος για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εδαφών της ΕΕ και τη χρήση της γης. Δεδομένου ότι τα εδάφη, οι συνθήκες και οι απειλές τους είναι διαφορετικά σε όλα τα κράτη μέλη, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται και τα ειδικά μέτρα προστασίας του εδάφους σε εθνικό επίπεδο.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έδαφος είναι ουσιαστικά ένας μη ανανεώσιμος πόρος, καθώς χρειάζεται πολύς χρόνος, περισσότερο από ανθρώπινη διάρκεια ζωής, για να ανακάμψει αν υπερκεραστεί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να σχηματίσουν ένα εκατοστό ορυκτού εδάφους «, δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Κερστί Κάλλουλαϊντ στην εναρκτήρια ομιλία της.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικών Υποθέσεων της Εσθονίας, Tάρμο Ταμμ, ειδικές πρακτικές διαχείρισης για τα τοπικά εδάφη και τη χρήση γης σημαίνουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα που αφορούν τα εδάφη κατά τις συζητήσεις για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική. «Νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας η ευαισθητοποίηση όλων των μερών. Αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά με εδάφη, αλλά επίσης, για παράδειγμα, παιδιά σχολείων», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Φιλ Χόγκαν δε, τόνισε ότι «πρέπει να ενθαρρύνουμε την έξυπνη γεωργία, η οποία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη βιωσιμότητα των εδαφών, να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες, να είμαστε ανοιχτοί στην καινοτομία και να συνεργαστούμε με τους αγρότες και η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό».