Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο -1,6 δισ κατέγραψε η Κύπρος

Print Friendly and PDF

Οι εξαγωγές της Κύπρου, σύμφωνα με τη Εurostat, ανήλθαν σε 0,7 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, μειωμένες κατά -28% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν σε 0,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά -55% και οι εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 0,4 δισ. ευρώ και αυξημένες κατά 21%.

Εν τω μεταξύ, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 34%, εκ των οποίων τα 1,4 δισεκατομμύρια προέρχονται από την ευρωζώνη, (αύξηση κατά 25%) και τα 0,9 δις για τον υπόλοιπο κόσμο (αύξηση 51%).

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου ήταν αρνητικό για την περίοδο αυτή κατά -1,6 δισ. ευρώ (έναντι -0,7 δις για την ίδια περίοδο του 2016).

Εν τω μεταξύ, η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Απρίλιο του 2017 ήταν € 167,7 δισ., ήτοι μείωση 3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 (€ 172,5 δισ.). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 149,8 δισ. Ευρώ, αύξηση 3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 (145,9 δισ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 17,9 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με + 26,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 144,7 δισ. τον Απρίλιο του 2017 , σχεδόν σταθερό σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016.

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 707,2 δισ. ευρώ (αύξηση 7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2016) και οι εισαγωγές σε 643,9 δισ. Ευρώ (αύξηση 11% -Απρίλιο 2016). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 63,2 δισ., έναντι + 78,1 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 609,3 δισεκ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2017, αυξημένο κατά 7% -Απρίλιος 2016.

Η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Απρίλιο του 2017 ήταν 144,6 δισεκ. ευρώ, μειωμένες κατά 2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 (146,9 δισ.) Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 144,6 δισ., αυξημένες κατά 2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 (€ 142,3 δισ.). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 0,1 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με πλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 μειώθηκε σε 259,2 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2017 , -1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016.

Τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2017, οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός ΕΕ των 28 ανήλθαν σε 607,4 δισ. ευρώ (αύξηση 9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2016) και οι εισαγωγές σε 613,7 δισ. ευρώ (αύξηση 10% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2016). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 6,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονασματικού ύψους 0,8 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 1 097,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2017, + 6% -Απρίλιος 2016.