Γνωρίζεις ποιος είναι ο πελάτης σου;

Print Friendly and PDF

Η Infocredit Group, στρατηγικός συνεταίρος της LexisNexis Risk Solutions στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Ρωσσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και τη Μέση Ανατολή, έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής πληροφοριών, ειδικά σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Προστασία από Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος).

Μέσω των καινοτόμων, πρωτοποριακών συστημάτων της και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, η εταιρεία μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο να προστατεύσετε την φήμη και την αξιοπιστία του Οργανισμού σας αλλά και να είστε πλήρως εναρμονισμένοι με τη Νομοθεσία Περί Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως, σχετικά με πληροφόρηση για άτομα και εταιρείες που πιθανόν να έχουν εμπλακεί σε Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και άλλα συναφή αδικήματα, και προσφέρει δυνατότητα εναρμόνισης τόσο με την σχετική Eλληνική νομοθεσία όσο και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα Διεθνή Πρότυπα. Μέσω του συστήματος της WorldCompliance, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα έρευνας και ελέγχου του πελατολογίου του, σε περισσότερες από 50 κατηγορίες κινδύνου, σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν:

• Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων (Sanction lists – όπως EU Terrorism List, FBI Top Ten Most Wanted, SDN & Blocked Entities, World Bank Debarred Parties List κ.α)

• Παγκόσμιες Λίστες Επιβολών (Enforcement lists – Securities and Exchange Commission (SEC), United States, Bundesaufsichtsamt fuer das Finanzwesen (BaFin) κ.α.)

• Παγκόσμιες Λίστες Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (PEPs)

• Δυσμενή δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο (Adverse Media – περισσότερες από 30.000 Μέσα Ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο)

Τα συστήματα της LexisNexis χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Επενδυτικά Γραφεία, Δικηγόρους, Λογιστές κ.α. σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.  Για δωρεάν δοκιμή του συστήματος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί με την Infocredit Group στο +357 22398 000 ή στο compliance@infocreditgroup.com