ΔΕΦΑ: Προς προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης συμβούλων για εισαγωγή LNG

Print Friendly and PDF

Το πρώτο βήμα για την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου ή κοινοπραξίας συμβούλων που τη βοηθήσουν στον νέο διαγωνισμό για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, έκανε η Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).

Ειδικότερα, η ΔΕΦΑ δημοσιοποίησε τη Δευτέρα πρόσκληση αίτησης συμμετοχής, που είναι το στάδιο πριν την επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η εκτιμώμενη αξία του συμβολαίου είναι €1,8 εκατομμύρια εκ των οποίων το 60% θα καταβληθεί από τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (μέσω του έργου κοινού ενδιαφέροντος Synergy) και κατά 40% από ίδιους πόρους της ΔΕΦΑ. Το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας τριών ετών.

Η Κύπρος στοχεύει στην έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το 2020, προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη εκπομπή ρύπων και να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μίγμα.

Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Η επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφορών (Invitation to Tender) θα προκηρυχθεί εντός Νοεμβρίου με την έναρξη του συμβολαίου να τοποθετείται εντός Δεκεμβρίου.

Η ΔΕΦΑ ζητά προσφορές από εταιρείες ή κοινοπραξίες για την παραχώρηση νομικών, εμπορικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση διαφόρων διαγωνισμών που σχετίζονται με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια υγροποιημένου αερίου (ΥΦΑ), τον καταρτισμό μικρής λίστας προμηθευτών ΥΦΑ, την επιλογή του τελικού προμηθευτή και την ολοκλήρωση Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς ΥΦΑ μεταξύ της ΔΕΦΑ και του προμηθευτή ΥΦΑ, αναφέρεται.

Επίσης οι σύμβουλοι θα κληθούν μεταξύ άλλων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη ΔΕΦΑ για τα ακόλουθα θέματα:

Την ολοκλήρωση Συμφωνίας Πώλησης Αερίου μεταξύ της ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ.
Την ετοιμασία, συντονισμό και υλοποίησης ανοικτής διαδικασίας (οpen season) καθορισμού όλων των τελικών χρηστών ΦΑ και την εκτίμηση της συνολικής ζήτησης ΦΑ.

Την ολοκλήρωση Συμφωνίας Πώλησης Αερίου μεταξύ της ΔΕΦΑ και άλλων δυνητικών αγοραστών ΥΦΑ ή φυσικού αερίου.
Τον καταρτισμό συμβατικής ρύθμισης σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς συμβούλους της ΔΕΦΑ για την απόκτηση της αναγκαίας θαλάσσιας υποδομής επαναϋγροποίησης φυσικού αερίου και την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρήσης Τερματικού μεταξύ της ΔΕΦΑ και του οχήματος ειδικού σκοπού που θα διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις επαναϋγροποίησης φυσικού αερίου.

Τον καταρτισμό συμφωνίας παροχής υπηρεσιών για την λειτουργία των χερσαίων και θαλάσσιων στοιχείων του όλου έργου.
Το καταρτισμό συμβατικής συμφωνίας τύπου ΒΟΟΤ (Κατασκευή, Λειτουργία, Ιδιοκτησία, Παραχώρηση) για την παροχή των αναγκαίων χερσαίων και θαλασσίων υποδομών με το όχημα ειδικού σκοπού που θα επιλεγεί από τη ΔΕΦΑ σε διαφορετική διαδικασία.

«Σε δύσκολη θέση η Κύπρος»

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μετά την έγκριση του πακέτου μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση, «η Κύπρος βρίσκεται στη δύσκολη θέση να πρέπει να διασφαλίσει ότι μέχρι το 2020 θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και θα επιτευχθεί ο στόχος της διασύνδεσης του 10% της εγκατεστημένης ενέργειας».

Όπως αναφέρεται, στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και αναγνωρίζοντας την θετική συνεισφορά που θα έχει στην οικονομία και στο περιβάλλον η χρήση φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει με την εισαγωγή ΥΦΑ και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών μέχρι το 2020.

«Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πλωτού τερματικού για αποθήκευση και επαναϋγροποίηση αερίου που να είναι μόνιμα σταθμευμένο στον κόλπο του Βασιλικού, εγκαταστάσεις αγκυροβολίου/πρόσδεσης, αγωγό που να συνδέει το τερματικό με το σημείο λήψης αερίου στην ξηρά και τις άλλες εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του συστήματος».