Δεκατέσσερα έργα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας αρχίζουν το 2018 στον Μαθιάτη

Print Friendly and PDF

Δεκατέσσερα έργα, που θα υλοποιηθούν σε διάστημα οκτώ ετών με ευρωπαϊκά κονδύλια, προωθούνται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαθιάτη, με έναρξη εντός του 2018, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της κληρονομιάς της περιοχής.

Τα έργα παρατίθενται σε ενημερωτική επιστολή που έστειλε το Κοινοτικό Συμβούλιο στους κατοίκους, και περιλαμβάνουν αποκατάσταση και αξιοποίηση δύο σπηλιών στην περιοχή, αναστήλωση των δύο αλευρόμυλων, αξιοποίηση του φαραγγιού με μονοπάτι της φύσης, αξιοποίηση του πετρόκτιστου καμαρωτού γεφυριού και του απέναντι χώρου της λίμνης, συντήρηση και αποκατάσταση δύο πετρόκτιστων πηγαδιών, μονοπάτια της φύσης και εκδρομικούς χώρους, γραμμικό πάρκο, αποκατάσταση γαλαριών του μεταλλείου χρυσού, ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας, κατασκευή αμφιθέατρου, και μουσείο μεταλλείων και αρχαιοτήτων.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Τσάτσος, έχουν υποβληθεί αιτήσεις για μίσθωση κρατικής γης για διάφορα έργα, και έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με κυβερνητικά τμήματα για οργάνωση και προγραμματισμό των έργων, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα του Κοινοτικού Συμβουλίου για την πολιτιστική κληρονομιά και τον αγροτουρισμό.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σημειώνει ότι το οκταετές αυτό πρόγραμμα συμπληρώνει τα συνεχή έργα που υλοποιούνται με αναπτυξιακά κονδύλια από την Επαρχιακή Διοίκηση, τα Δημόσια Έργα, το Τμήμα Υδάτων, το Υπουργείο Άμυνας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαθιάτη και άλλες υπηρεσίες, όπως πεζοδρόμια, αντιπλημμυρικά έργα, επένδυση κτιρίων με πέτρα, δενδροφυτεύσεις, εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και εκσυγχρονισμό των σχολείων.