Δύο νομοθετικές προτάσεις για την εσωτερική αγορά προϊόντων προτείνει σήμερα στα Κ-Μ η Κομισιόν

Print Friendly and PDF

Δύο νομοθετικές προτάσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να πουλούν τα προϊόντα τους στην εσωτερική αγορά, καταθέτει σήμερα η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο Αντιπρόεδρος Γιέρκι Κατάινεν και η Επίτροπος Ελζμπίετα Μπιενκόφσκα. Συγκεκριμένα η Κομισιόν προτείνει νομοθεσία που θα εισαγάγει την αρχή της ενιαίας αναγνώρισης και δεύτερον οδηγία για την ενίσχυση των ελέγχων εκ μέρους των εθνικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Αναλυτικά η Κομισιόν προτείνει την εισαγωγή της αρχής της «αμοιβαίας αναγνώρισης», στη βάση της οποίας εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ μπορούν, κατ` αρχήν, να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, εάν κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους. Η αρχή αυτή θα πρέπει κανονικά να δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να πουλούν τα προϊόντα τους παντού στην Ευρώπη χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. Τα πράγματα όμως δεν λειτουργούν πάντοτε όπως θα έπρεπε. Στην πράξη, οι εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν προϊόντα όπως παπούτσια, επιτραπέζια σκεύη ή έπιπλα σε άλλο κράτος μέλος συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια, καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος.

Για να καταστήσει την αρχή αυτή ταχύτερη, απλούστερη και σαφέστερη στην πράξη, η Κομισιόν προτείνει έναν νέο κανονισμό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων. Οι εταιρείες θα γνωρίζουν αν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσα σε λίγους μήνες, και όχι σε χρόνια. Θα μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούν εθελοντική δήλωση για να καταδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα τους. Έτσι, θα είναι ευκολότερο για τις αρχές των άλλων κρατών μελών να εκτιμήσουν κατά πόσον έχει εφαρμογή η αμοιβαία αναγνώριση. Επίσης, προβλέπεται μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, που θα βοηθά να επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και εθνικών αρχών. Η επιμόρφωση και οι ανταλλαγές υπαλλήλων θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών αρχών. Αυτό δεν θα εμποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους εύλογες ανησυχίες σχετικά με το δημόσιο συμφέρον.

Σε σχέση με τη 2η πρόταση, καθώς εξακολουθούν να πουλιούνται πάρα πολλά μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ (πχ το 32 % των παιχνιδιών, το 58 % των ηλεκτρονικών ειδών, το 47 % των δομικών προϊόντων και το 40 % των μέσων ατομικής προστασίας που επιθεωρήθηκαν δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ενημέρωση του καταναλωτή τις οποίες προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ), το σχέδιο κανονισμού για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την επιβολή της θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης εσωτερικής αγοράς αγαθών, εντείνοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς. Στη συνεργασία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα παράνομα προϊόντα και τους ελέγχους σε εξέλιξη, ώστε οι αρχές να μπορούν να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά των μη συμμορφούμενων προϊόντων. Ο κανονισμός θα βοηθήσει επίσης τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ. Δεδομένου ότι το 30 % των προϊόντων στην ΕΕ είναι εισαγόμενα, η Κομισιόν προτείνει επίσης την ενίσχυση των επιθεωρήσεων στα λιμάνια και στα εξωτερικά σύνορα.