ΕΕ και χώρες της Αν.Εταιρικής Σχέσης συμφώνησαν σε συντονισμό και εναρμόνιση σε θέματα ψηφιακής μετάβασης

Print Friendly and PDF

Οι 28 και τα κράτη που μετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση (ΑΕΣ) της ΕΕ συμφώνησαν χθες βράδυ στην εμβάθυνσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και υπέγραψαν συγκεκριμένους στόχους για το 2020 ως μέρος ενός οδικού χάρτη, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η εναρμόνιση διαφόρων προτύπων. Υιοθέτησαν επίσης κοινή δήλωσή, ως συμβολή στη Σύνοδο Κορυφής της ΑΕΣ το Νοέμβριο του 2017.

Η Κομισιόν και οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να εργαστούν περαιτέρω για ενισχυμένες και εντατικοποιημένες αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Επρόκειτο για τη δεύτερη υπουργική σύνοδο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την ψηφιακή οικονομία, της οποίας προήδρευσε ο Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Πληροφορικής της Εσθονίας Urve Palo και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Andrus Ansip.

Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την ψηφιακή οικονομία συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας, προκειμένου να συζητήσουν την πρόοδο και τα επιτεύγματα της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην ψηφιακή οικονομία από την πρώτη συνεδρίασή τους τον Ιούνιο του 2015, καθώς και μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ισχυρής ψηφιακής οικονομίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (IFI), ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Κομισιόν και οι αρμόδιοι για την ψηφιακή οικονομία υπουργοί τόνισαν τη σημασία της ψηφιακής οικονομίας ως βασικού στοιχείου της πολιτικής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και υπογράμμισαν την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των ψηφιακών αγορών (HDM) μεταξύ των εταίρων της ΑΕΣ και της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της HDM, και υπογράμμισαν τη σημασία της για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης.

Με βάση την τρέχουσα κατάσταση συνεργασίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με έξι κοινά θέματα προτεραιότητας: ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υποδομές, εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακές δεξιότητες, καινοτομία στις ΤΠΕ και οικοσυστήματα εκκίνησης και ηλεκτρονική υγεία.