ΕΠΑ : Αυτοί χρωστούν πρόστιμα 58 εκ. ευρώ και τα θέλουμε

Print Friendly and PDF
TO KTIÑIO ÔÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÌÏÕ ÓÔÇÍ ÐÁÔÇÓÉÙÍ. EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÉÏÓ

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού έχει αποστείλει επιστολή στον γενικό εισαγγελέα για 19 υποθέσεις ανείσπρακτων προστίμων συνολικού ύψους €57,2 εκ., που έχει επιβάλει σε εταιρείες κατά την περίοδο 2012-2016, μεταξύ των οποίων και αρκετές τράπεζες.

Οι επιστολές έχουν αποσταλεί ώστε να ληφθούν δικαστικά μέτρα προς είσπραξη του προστίμου ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία, στη βάση και της σχετικής νομοθεσίας.

Σε επιστολή της προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Λουκία Χριστοδούλου, παραθέτει πίνακα με τα ανείσπρακτα πρόστιμα που αφορούν 17 εταιρείες.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και αρκετές τράπεζες για τις οποίες οι αποφάσεις είναι από τις πιο πρόσφατες του καταλόγου αφού λήφθηκαν από την ΕΠΑ εντός του 2016.

Στη Daimler τα μεγαλύτερα οφειλόμενα πρόστιμα

Το μεγαλύτερο ποσό ανείσπρακτων προστίμων για την περίοδο 2012-2016 οφείλει η εταιρεία Daimler και φτάνει στα €20 εκ. σύμφωνα με τα στοιχεία ενώ, ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου με ποσό προστίμου €18,1 εκ.

Άλλα €7,7 εκ. καλείται να πληρώσει η Marfin Popular Bank.

Ποσό €2,4 εκ. οφείλει σε πρόστιμα, ο παγκύπριος οργανισμός αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) ως αποτέλεσμα δύο αποφάσεων της ΕΠΑ. Ποσό €2,3 εκ. οφείλει η εταιρεία Forthnet.

Κάτω από τα €2 εκ., κυμαίνονται τα οφειλόμενα ποσά προστίμων της JCC Payment Systems Ltd (€1,7 εκ.), της Ελληνικής Τράπεζας (€1,6 εκ.) και της Alpha Bank (€1,4 εκ.).

Στις €700 χιλ. ανέρχεται οφειλόμενο πρόστιμο της Cyprus Import Corporation Ltd.

Η λίστα περιλαμβάνει και την Hermes Airports Ltd με οφειλές €250 χιλ. ενώ, μικρότερα ποσά οφείλουν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (€234 χιλ.), ο σύνδεσμος αδειούχων αχθοφόρων Λεμεσού (€214,1 χιλ.), η Salamis Shipping Services Ltd (€217,7 χιλ.), η Fereos Ltd (€204,6 χιλ.), η Phizer Hellas Cyprus + Phadisco Ltd (€214,4 χιλ.) και η Εμπορική Τράπεζα (€160,9 χιλ.).

Το μικρότερο οφειλόμενο ποσό προστίμου έχει η Alfa Concrete Public Company και ανέρχεται στα €1,9 χιλ. ως αποτέλεσμα δύο αποφάσεων που εξέδωσε η επιτροπή το 2015.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιτροπή προστασίας του ανταγωνισμού στην είσπραξη επιβληθέντων προστίμων, διαφάνηκαν και κατά την πρόσφατη συζήτηση του προϋπολογισμού της επιτροπής στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών.

Η κ. Χριστοδούλου, είχε αναφέρει ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται για επιβολή προστίμου, στην πλειοψηφία τους τυγχάνουν προσφυγών και πως ακόμα και σε περιπτώσεις δικαίωσης της ΕΠΑ, ακολουθούν εφέσεις, με αποτέλεσμα οι τελικές εισπράξεις να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν εκφράσει τότε τη διάθεση να προχωρήσουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής.