ΕΥ: Νέο διεθνές πρόγραμμα για την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού της για την εργασία του μέλλοντος

Print Friendly and PDF

Η EY παρουσιάζει ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, το LEAD, σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τις λειτουργίες της, για την εργασία του μέλλοντος. Πρόκειται για ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο για την επαγγελματική ανέλιξη, την εξέλιξη και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της. Το LEAD αξιοποιεί την τεχνολογία και καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες και ενθαρρύνει την αξιολόγηση μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης για τους 250.000 εργαζόμενους της ΕΥ σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποί της μπορούν να αποκτήσουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να προετοιμαστούν για την εργασία του μέλλοντος. Το LEAD, επίσης, καταργεί την αριθμητική βαθμολόγηση στη διαδικασία αξιολόγησης.

Με το LEAD, η έμφαση μετατοπίζεται από τις αναδρομικές αξιολογήσεις απόδοσης και τις λεπτομερείς γραπτές εκτιμήσεις, στην παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης και σε συζητήσεις σε βάθος που εστιάζουν στην πορεία της ατομικής σταδιοδρομίας και στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες κάθε εργαζομένου. Στην αρχή του χρόνου και τουλάχιστον κάθε 90 ημέρες στη συνέχεια, οι άνθρωποι της ΕΥ θα πραγματοποιούν συναντήσεις με τους συμβούλους τους για να εξετάσουν το σύνολο της ανατροφοδότησης που έχουν λάβει και να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις και ταχύτερη ατομική, επαγγελματική εξέλιξη.

Το LEAD περιλαμβάνει ένα νέο, ψηφιακό, προσωπικό πίνακα, ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση του κάθε εργαζομένου σε ένα σύνολο διαγραμμάτων, παρέχοντας στους ανθρώπους της ΕΥ έναν εύχρηστο τρόπο για να βλέπουν τις αξιολογήσεις που έχουν λάβει και να παρακολουθούν την πρόοδό τους σε πραγματικό χρόνο. Το LEAD χρησιμοποιεί, επίσης, ένα νέο, κορυφαίο πρότυπο μέτρησης απόδοσης (gold standard), το οποίο επικεντρώνεται στο πώς ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές του. Στο τέλος κάθε χρόνου, οι εργαζόμενοι της ΕΥ θα λαμβάνουν ατομικές εκθέσεις, οι οποίες θα παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα όλων των αξιολογήσεων που έχουν λάβει, καθώς και μια ένδειξη για το πώς απέδωσαν σε σχέση με τους συναδέλφους τους και το gold standard.

Το LEAD εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΥ να προετοιμάσει το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες και τις λειτουργίες της για την εργασία του μέλλοντος, προσαρμόζοντας τα παγκόσμια επιχειρηματικά της μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις προσλήψεις.

Διεύρυνση των πηγών αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού

Η EY εξελίσσει τη στρατηγική προσλήψεών της για να προσελκύσει το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό σήμερα και να είναι σε θέση να προβλέπει ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στο μέλλον. Ενώ η EY συνεχίζει να αντλεί από τις παραδοσιακές πηγές ανθρώπινο δυναμικό, επεκτείνει, παράλληλα, την αναζήτησή της και σε άλλες πηγές και ακαδημαϊκά υπόβαθρα, όπως φοιτητές θετικών επιστημών, τεχνολογίας και μηχανικής. Καθώς ο τρόπος εργασίας των ανθρώπων αλλάζει, λόγω των νέων επαγγελματικών απαιτήσεων, της τεχνολογίας και των εξελιγμένων τεχνικών, οι νέες αυτές πηγές ανθρώπινου δυναμικού έρχονται να προσθέσουν αξία στις εμπειρίες και την πληροφόρηση που χρειάζονται οι ομάδες της EY, για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Κύπρου, κ. Σταύρος Παντζαρής, αναφέρει:

«Οι άνθρωποι μας είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μας, ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των πελατών μας και συμβάλλουν στο να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της ΕΥ για τη δημιουργία ενός εργασιακά καλύτερου κόσμου. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας από τους κύριους στόχους μας, καθώς αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας της επιχείρησής μας. Ενισχύοντας τα παγκόσμια προγράμματα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού μας, υποστηρίζουμε την επαγγελματική ανέλιξη των ανθρώπων μας και τους εξοπλίζουμε με τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση των πιο δύσκολων προβλημάτων. Καθώς γιορτάζουμε 80 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ΕΥ στην Κύπρο, τα νέα αυτά προγράμματα υποστηρίζουν το όραμά μας για τη δημιουργία εξαίρετων ομάδων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας στους πελάτες μας.»