Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί για το σχέδιο υπηρεσίας του ΓΔ της ΑΗΚ

Print Friendly and PDF

Η Βουλή ενέκρινε σήμερα ομόφωνα τους Κανονισμούς με τους οποίους τροποποιείται το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ.

Σκοπός της τροποποίησης του σχεδίου υπηρεσίας είναι οι πρόνοιές του να συνάδουν με τη σχετική ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ, με την οποία ρυθμίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ.