Εγκρίθηκε η ανεξάρτητη αξιολόγηση του ESM για την αποτελεσματικότητα του επί των προγραμμάτων διάσωσης

Print Friendly and PDF

Ενεκρίθη πριν από λίγο, από το διοικητικό συμβούλιο του ESM, πακέτο έξι συστάσεων το οποίο απηύθυνε προς τον ΕSM η ανεξάρτητη αξιολογητής Tumpel-Gugerell, στην οποία το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού έδωσε εντολή να εξετάσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διάσωσης του οργανισμού.

Συγκεκριμένα το πακέτο των συστάσεων αναφέρει ότι

· Ο ΕSM πρέπει να επικεντρώνεται στην αξιοπιστία του προγράμματος και να υποστηρίζει την κυριότητα (ιδιοποίηση) των προγραμμάτων.
· Ο σχεδιασμός του κάθε προγράμματος διάσωσης πρέπει να έχει σαφείς στόχους και προτεραιότητες
· Τα προγράμματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν εκ των προτέρων τα ζητήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά οι σχετικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σταδιακά, με βάση την πρόοδο
· Το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕSΜ θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω και να αναπτύξει το πλαίσιο διακυβέρνησης του ΕSM
· Ο ΕSM θα πρέπει να ενισχύσει τη διαφάνεια του προγράμματος και την αξιολόγησή του
· Τα μέλη του ΕSM μπορούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του ΕSM στη θεσμική ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ

Η έκθεση της Tumpel-Gugerel αναφέρει ότι ο EFSF / ESM εκπλήρωσε την εντολή τους για εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ και τα μέλη του, με τη στήριξη άλλων μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων.

Η δημιουργία μακροοικονομικών ανισορροπιών εν μέσω διαφορετικών οικονομικών πολιτικών, σε συνδυασμό με ανεπαρκή οικονομική εποπτεία και την τραπεζική εποπτεία είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή οικονομική κρίση όταν έπληξε την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, καταγράφει η ανεξάρτητη αξιολογητής.

Υπό τις συνθήκες αυτές, εξηγεί, η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας της ζώνης του ευρώ αποδείχτηκε αναγκαία για τη συμπλήρωση των διεθνών δικτύων ασφαλείας.

Απεφάνθη δε ότι ο  EFSF και ο ESM επιτυγχάνουν επιτυχώς το κενό χρηματοδότησης των κρατικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ και υπογραμμίζουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους στις χώρες του προγράμματος, βελτιώνοντας τις συνθήκες δανεισμού τους και εξομαλύνοντας τα προγράμματα αποπληρωμής.

Οι χώρες βελτίωσαν σημαντικά την ανθεκτικότητα τους, αλλά τα μακροοικονομικά αποτελέσματα των προγραμμάτων ήταν μικτά.

Σημειώνει όμως ότι οι στρατηγικές του προγράμματος αποτελούσαν κατά καιρούς πηγή έντασης μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Τα προγράμματα περιελάμβαναν μέτρα που δεν ήταν πάντα καθοριστικά για την αντιμετώπιση των αιτιών της απώλειας της πρόσβασης στην αγορά.

Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι δεν ήταν πάντοτε κοινά κατανοητοί και κοινοποιημένοι, μερικές δε φορές να οδηγούσαν σε αισιόδοξες προσδοκίες

Σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα του EFSF / ESM, η ανεξάρτητη αξιολογητής αναφέρει ότι στήριξαν την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, αλλά ορισμένες λεπτομέρειες θα μπορούσαν να βελτιωθούν στο μέλλον.

Για διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετικό βαθμό, αναφέρει, οι αρχές δεν κατάφεραν να λάβουν έγκαιρες και ολοκληρωμένες διορθωτικές ενέργειες.

Σημείωσε δε ότι οι καθυστερήσεις αυτές αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό της χρηματικής βοήθειας προς τους κυρίαρχους, αλλά αύξησαν το κόστος διάσωσης, αποδυνάμωσαν την εμπιστοσύνη και αύξησαν τον κίνδυνο διαρροών.

Κύπρος:

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η ανεξάρτητη αξιολογητής αναφέρει ότι στη δεκαετία του 2000, η ​​κυπριακή οικονομία παρουσίαζε άνοδο, υποστηριζόμενη από έναν μεγάλο τραπεζικό κλάδο, off-shore και από την προοπτική ένταξης της χώρας στο ευρώ. Η άνοδος των μισθών επιβάρυνε τις εξαγωγές.

«Μόλις η Κύπρος εντάχθηκε στο ευρώ το 2008, ήταν σε θέση να δανειστεί πιο φτηνά και περισσότερα . Οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου στον τραπεζικό τομέα εμφανίστηκαν το 2010. Οι τράπεζες είχαν διογκωθεί πολύ γρήγορα και οι αγορές άρχισαν να λαμβάνουν αρνητική εικόνα. Μέχρι τα μέσα του 2011, η Κύπρος δεν ήταν πλέον σε θέση να δανειστεί χρήματα από επενδυτές», αναφέρει.

Τον Ιούνιο του 2012, η ​​Κύπρος ζήτησε βοήθεια από τον ESM και το ΔΝΤ. Το Μάρτιο του 2013 συμφωνήθηκε πρόγραμμα βοήθειας  ύψους 9 δις. Ευρώ. Επιπλέον, η χώρα συμφώνησε με το ΔΝΤ πρόγραμμα περίπου 1 δισ. Ευρώ.

Το συνολικό πακέτο δανείων ήταν περίπου το ήμισυ του μεγέθους του κυπριακού ΑΕΠ. Το δάνειο χορηγήθηκε απευθείας. Σε αντάλλαγμα, η Κύπρος ανέλαβε να συρρικνώσει τις τράπεζες της, να τις ανακεφαλαιοποιήσει εν μέρει μέσω της διάσωσης των καταθετών, να σφίξει τον προϋπολογισμό της και να προωθήσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Η Κύπρος εκσυγχρόνισε την οικονομία της κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι τράπεζες αναδιαρθρώθηκαν και ανακεφαλαιοποιήθηκαν και τώρα είναι περίπου το ήμισυ του μεγέθους που είχαν πριν από την κρίση. Η Κύπρος έχει επίσης βελτιώσει την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία.

Πραγματοποιήθηκε δε ένας μακρύ κατάλογο μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως οι μισθολογικές πολιτικές, η δημόσια διοίκηση, οι υπηρεσίες και η Κύπρος ενημέρωσε το νομικό της πλαίσιο.

Η έκθεση καταλήγει πως η χώρα επέστρεψε σταδιακά στην αγορά ομολόγων Ο ΕΜΣ τελικά κατέβαλε μόνο δάνεια ύψους 6,3 δισ. Ευρώ από ένα κονδύλιο ύψους 9 δισ. Ευρώ. Η Κύπρος ανέκτησε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τερμάτισε το πρόγραμμά της τον Μάρτιο του 2016.