Ελληνική: Ζημιές €45 εκατ. το 2017

Print Friendly and PDF

Ζημιές €45 εκατομμυρίων ανακοίνωσε για το 2017 η Ελληνική Τράπεζα, σε σύγκριση με ζημιές €63 εκατ. το 2016, λόγω της χρέωσης για απομείωση δανείων και προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, ύψους €83 εκατ., αλλά και του κόστους τους σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΑ) ύψους €41,3 εκατομμυρίων.

Η τράπεζα συνέχισε για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), οι οποίες υποχώρησαν στα €2,16 δις, αντιστοιχώντας στο 53,3% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 58,2% που ήταν το 2016. Τα νέα δάνεια ανήλθαν στα €0,5 δις, ενώ επιτεύχθηκαν αναδιαρθρώσεις €0,5 δις, ενώ η τράπεζα διατήρησε την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση.

Σε δήλωσή του στα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2017, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Γιάννης Μάτσης, χαρακτήρισε το προηγούμενο έτος «ως χρονιά ορόσημο για την αρχή της πορείας μεταμόρφωσης».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στη χρονιά που πέρασε, η Ελληνική έγινε η πρώτη τράπεζα που πώλησε χαρτοφυλάκιο ΜΕΧ ύψους €145 εκατ. στην εταιρεία B2Kapital Cyprus, προχώρησε στη σύσταση της πρώτης εταιρείας διαχείρισης ΜΕΧ στην Κύπρο, ενώ υλοποίησε ΣΕΑ με την αποχώρηση 231 υπαλλήλων, υλοποιώντας την αναδιοργάνωση της τράπεζας, που οδηγεί σε μια «πιο αποτελεσματική εταιρική δομή».

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της τράπεζας με την καθιέρωσή της ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα», ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Μάτσης.

Οι συνολικές ΜΕΧ στο τέλος του 2017 υποχώρησαν κατά 14% στα €2,16 δις από €2,5 δις που ήταν στο τέλος του 2016, παρουσιάζοντας μείωση €342 εκατ. ενώ αν υπολογιστεί η πώληση του πακέτου ΜΕΧ, η μείωση αυτή πλησιάζει στο 0,5 δις. Το σύνολο μεικτών χορηγήσεων υποχώρησε στα €4,05 δις από €4,30 που ήταν στο τέλος του 2016, παρουσιάζοντας μείωση €6%.

Οι τερματισμένοι λογαριασμοί που περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ στο τέλος του 2017 ανήλθαν σε €1,55 δις, ενώ οι χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο τέλος του 2017 ανήλθαν σε €1,08 δις. Οι διαγραφές δανείων στο 2016 έφθασαν στα €148 εκατ.

Το ποσοστό κάλυψης διαμορφώθηκε στο 59,6% στο τέλος του 2017 από 54,9% που ήταν στο τέλος του 2016 και 61,4% που ήταν στο τρίτο τρίμηνο του 2017.

Μείωση 5% παρουσίασαν οι καταθέσεις της τράπεζας, οι οποίες στο τέλος του 2017 διαμορφώθηκαν στα €5,08 δις από €6,11 δις. Έτσι, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διατηρήθηκε στο 48%.

Το συνολικό κέρδος από συνήθεις εργασίες διαμορφώθηκε στα €33,6 εκατ στο τέλος του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 67% σε σύγκριση με €103 εκατ. το 2016. Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά την επίδραση του ΣΕΑ που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων του 2017, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €201 εκατ. σε σύγκριση με €144,5.

Το σύνολο καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε στα €234,5 εκατ στο τέλος του 2017 παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σύγκριση με το 2016. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €131 εκατ στο τέλος του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σχέση με το 2016 λόγω του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Σταθεροποίηση παρουσιάζει το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το οποίο διαμορφώθηκε στο 2,03% στο τέλος του 2017 από 2,15% την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €201 εκατ. στο τέλος του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2016. Η αύξηση αποδίδεται στην υλοποίηση του ΣΕΑ, η οποία αύξησε τα διοικητικά και άλλα έξοδα κατά 56,4% σε σύγκριση με το 2016 τα οποία ανήλθαν στα €105 εκατ. Το μισθολόγιο της τράπεζας διαμορφώθηκε στα €87 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%.

Η εφαρμογή του ΣΕΑ είχε επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη κόστους προς έσοδα ο οποίος διαμορφώθηκε στο 85,7% στο τέλος του 2017 από 58,3% που ήταν στο 2016.

Διατηρήθηκε η υψηλή κεφαλαιακή βάση

Παρά τις ζημιές, την υλοποίηση του ΣΕΑ, αλλά και την επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Αναφοράς 9 (€35 εκατ) τα κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν στο 13,84% όσον αφορά το Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1 – χωρίς μεταβατικές διατάξεις), ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 17,86% από 17,24% στο τέλος του 2016.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες παρέμειναν σημαντικά ψηλότερα από το εποπτικό όριο που θέτει ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ).

Εξάλλου, όπως αναφέρεται για το 2018 η τράπεζα απαιτείται για το 2018 να διατηρεί σε σταδιακή εφαρμογή Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,075%, Δείκτη Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (Tier 1) 11,075% και Δείκτη Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 9,575%.

Στα €148 εκατ. η απόκτηση ακινήτων

Σύμφωνα με την τράπεζα, το απόθεμα ακινήτων προς πώληση, τα οποία ως επί το πλείστον προέκυψαν από διακανονισμό χρεών πελατών, ανήλθαν στα €148 εκατ. στο τέλος του 2017 σε σύγκριση με €118 εκατ. στο τέλος του 2016. Κατά την προηγούμενη χρονιά αποκτήθηκαν ακίνητα αξίας €95 εκατ., ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τα €64 εκατ.

Ρευστότητα €3,7 δις

Η ρευστότητα της τράπεζας στο τέλος του 2017 ανήλθε σε €3,7 δις, εκ των οποίων €2,2 δις σε κατάθεση στη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (χρεώνεται με 0,4%), καθώς και ομόλογα αξίας €1 δις, κυρίως της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων υπερεθνικών οργανισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ