Επικύρωση για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd

Print Friendly and PDF

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd, ως είχε ανακοινωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης).