Εύθραυστη η οικονομική ανάκαμψη, επισημαίνει ο βουλευτής Λουκαϊδης

Print Friendly and PDF

Η οικονομική ανάκαμψη, όπου και όπως σημειώνεται, είναι βραδεία και εύθραυστη, πράγμα που επιβεβαιώνει τη θέση ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι αναπόφευκτες σε ένα οικονομικό σύστημα που διέπεται από το νόμο του κέρδους, τις ανισότητες και την εκμετάλλευση, ανέφερε ο βουλευτής Γιώργος Λουκαϊδης.

Μιλώντας εκ μέρους της Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς για το θέμα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη για την περίοδο 2016-2017, ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι οι δείκτες της ανάπτυξης, θετικοί ή υφεσιακοί, δεν αποκαλύπτουν την πραγματική κατάσταση των πολλών σε έκαστη κοινωνία και την πραγματική κατάσταση των εργαζομένων, των νοικοκυριών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι δεν φανερώνουν πόσος δημόσιος πλούτος ιδιωτικοποιείται και πόσο συμπιέζονται οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων για να κινηθεί η οικονομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι η Κύπρος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, σημειώνοντας ότι, ενώ η Κυβέρνηση προβάλλει τους θετικούς δείκτες ανάπτυξης και την τυπική έξοδο από το μνημόνιο, την ίδια ώρα, με βάση τον συντελεστή Gini, ο κυπριακός λαός υποφέρει τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τη μεγαλύτερη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη.

Η Κύπρος, είπε, έχει τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και τις κοινωνικές παροχές, προσθέτοντας ότι οι μισθοί αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα του 1996, η ανεργία παραμένει από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η νεολαία οδηγήθηκε στη μετανάστευση.

Ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανησυχητική επισήμανση που περιλαμβάνει η Έκθεση για τη συνεχιζόμενη τάση διεύρυνσης των ανισοτήτων, ακόμη και μετά την κρίση, σημειώνοντας ότι, όπως επισημαίνει η Έκθεση, η όξυνση της ανισότητας, πέραν του σοβαρού ανθρωπιστικού κόστους, υπονομεύει και με οικονομικούς όρους, την ίδια την ανάπτυξη.

Επίσης, ανέφερε ότι στην Έκθεση περιλαμβάνονται θετικά σημεία όπως, μεταξύ άλλων, οι δημόσιες επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, η ενίσχυση της εργατικής νομοθεσίας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των μεγαλοεπιχειρηματιών, η εξασφάλιση της ισότητας των αποτελεσμάτων -και όχι μόνο των ευκαιριών- στην εκπαίδευση και η λήψη κοινωνικών μέτρων στήριξης της οικογένειας.

Αναφερόμενος στο αίτημα της Αριστεράς να καταστούν δεσμευτικοί οι κοινωνικοί δείκτες στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου τα κράτη μέλη ελέγχονται για την οικονομική και δημοσιονομική τους πολιτική, ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι, υποστηρίζοντας το κράτος προνοίας και την καταπολέμηση των ανισοτήτων, της ανεργίας και της φτώχειας, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης, όχι απλώς με οικονομικούς και δημοσιονομικούς όρους, αλλά με περιεχόμενο και μέτρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.