Η Βουλή ενημερώθηκε για το έργο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου

Print Friendly and PDF

 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) Κωνσταντίνος Φελλάς ενημέρωσε σήμερα τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη.

Η ενημέρωση έγινε σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και Νομικών υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη.

Ο κ. Φελλάς εξέφρασε την πρόθεση της Επιτροπής όπως καθιερωθεί η εβδομάδα ευαισθητοποίησης ως ετήσιος θεσμός με διαφορετική θεματολογία κάθε χρόνο, φέρνοντας στο προσκήνιο τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη βιοηθική. Η Επιτροπή στοχεύει να επικεντρωθεί στα ζητήματα διαβίωσης των ατόμων της τρίτης ηλικίας για το 2018.

Ο κ. Φελλάς σημείωσε ότι η ηθική και η δεοντολογία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας που έχει να κάμει με τον άνθρωπο, από τη σύλληψη μιας ιδέας ως τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Οι ερευνητές, πρόσθεσε, οφείλουν να γνωρίζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των ερευνητικών διαδικασιών στην ανθρώπινη διαβίωση και να διατηρούν την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για εκμαίευση και χρήση των πληροφοριών και στην προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων.

Είπε επίσης ότι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να κατοχυρώνονται η αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευημερία όλων όσοι τροφοδοτούν τις έρευνες με τις δικές τους ιστορίες. Μέσα στο πλαίσιο της δεοντολογίας της έρευνας, τόνισε, η υποχρέωση του ερευνητή να διασφαλίσει ότι κανένα άτομο δεν υποχρεώνεται, εξαναγκάζεται ή εξαπατάται με στόχο τη συμμετοχή του σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, όσο ευεργετικά κι αν είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για την κοινωνία, αποτελεί αναπόσπαστη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας.

Κατά την παρουσίαση του έργου της Επιτροπής, ο κ. Φελλάς ανέφερε ότι η βιοηθική αξιολόγηση θα διασφαλίσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, την ποιότητα των ερευνητικών εργαλείων και την εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού.
Σημείωσε επίσης ότι αποστολή της ΕΕΒΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) του Νόμου 150 (Ι)/2001 είναι η διαρκής παρακολούθηση, έρευνα, συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, πρόοδο και εφαρμογή των επιστημών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της γενετικής και της φαρμακευτικής καθώς επίσης την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών διαστάσεων τους.

Αναφερόμενος στη σύνθεση της Επιτροπής, είπε ότι η ΕΕΒΚ είναι ανεξάρτητο σώμα και δεν υπόκειται στον έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, τμήματος ή υπηρεσίας.

Είναι πολυθεματική επιτροπή, καθότι σύμφωνα με τον Νόμο αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών (4 άτομα), ιατρικών και βιολογικών επιστημών (4 άτομα) και από οποιαδήποτε άλλη επιστήμη ή επάγγελμα ή που έχουν διακριθεί σε οποιοδήποτε τομέα ή δραστηριότητα για την προσφορά τους (4 άτομα) Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ επιλέγεται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιστημόνων που αναφέρονται πιο πάνω. Αποτελείται από 13 μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία.

Ο κ. Φελλέας είπε ότι στόχος της εβδομάδας αυτής ήταν η ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τόσο των επιστημόνων, μελών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργών υγείας όσο και του ευρύτερου κοινού πάνω στα σύγχρονα βιοηθικά διλήμματα και τους δεοντολογικούς προβληματισμούς που αναφύονται από τις επιστημονικές και ιατρικές έρευνες, καθώς επίσης μέσα από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην ιατρική και βιοιατρική επιστήμη.

Οι διάφορες εκδηλώσεις είχαν ως επίκεντρο την ανάπτυξη και συζήτηση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων όπως η αναγκαιότητα βιοηθικής αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων, η προστασία προσωπικών δεδομένων στην έρευνα, τα βιοηθικά διλήμματα σε σχέση με το τέλος της ζωής, η χρήση της γενετικής πληροφορίας DNA, οι βιοηθικοί προβληματισμοί από ερευνητικά προγράμματα σε ανήλικους και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη φροντίδα ατόμων με άνοια.

Η βιοηθική, κατέληξε ο κ. Φελλάς, ως πυλώνας της επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ως προασπιστής της κοινωνικής ευημερίας επιθυμεί και προσδοκεί να συμβάλει με τη δική της παρέμβαση στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, αξιών και θεσμών.

Σήμερα στις 5 το απόγευμα, η Επιτροπή και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Ηθικά διλήμματα και αποφάσεις στο τέλος της ζωής» που θα γίνει στο Αμφιθέατρο UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.