Η Διαφάνεια-Κύπρος μετονομάζεται σε Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας

Print Friendly and PDF

Η Διαφάνεια-Κύπρος Λτδ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως το Συμβούλιο και τα μέλη του στην Γενική του Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή του ονόματος του Οργανισμού σε Cyprus Integrity Forum Ltd ( Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας Λτδ)

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως τους τελευταίους μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους αρχής διαφώνησε με τη Διεθνή Διαφάνεια που εδρεύει στο Βερολίνο, αναφορικά με το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Ακόμη σημειώνεται πως «το Βερολίνο δεν έπειθε τεκμηριώνοντας το λόγο που επιθυμούσε όπως η Διαφάνεια Κύπρου να ασχοληθεί μόνο με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την τραπεζική ακεραιότητα και τις ‘χρυσές βίζες’, τη στιγμή που οι έρευνες και το ευρωβαρόμετρο των Βρυξελλών δείχνουν ότι η διαφθορά δεν είναι σε αυτόν το τομέα, ενώ το ξέπλυμα παράνομου χρήματος οργιάζει στα κατεχόμενα και όχι στις ελεύθερες περιοχές, και, τέλος, η Διεθνής Διαφάνεια στο Βερολίνο δεν δείχνει την ίδια προσέγγιση σε άλλες χώρες μέλη της αναφορικά με το θέμα με τις ‘χρυσές βίζες’» .

«Εφόσον δεν υπήρχε καμία χρηματική βοήθεια/στήριξη από το Βερολίνο και επέμεναν να επιλέγουν που θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί η Διεθνής Διαφάνεια Κύπρου, το Συμβούλιο και τα μέλη του στην Γενική του Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή του ονόματος του Οργανισμού σε Cyprus Integrity Forum Ltd ( Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας Λτδ). Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός δεν εξαρτάται οικονομικά από τη Διεθνή Διαφάνεια- Βερολίνο, οι δράσεις του δεν θα επηρεαστούν από τις αναφερόμενες εξελίξεις και η αποστολή του παραμένει η ίδια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
`