Η ΕΕ ανακοινώνει δέσμη στήριξης 143 εκατ. Ευρώ για την κρίση στη Βορειοανατολική Νιγηρία

Print Friendly and PDF

Η ΕΕ και συγκεκριμένα ο αρμόδιος Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης ανακοινώνει σήμερα δέσμη μέτρων στήριξης με 143 εκατομμύρια Ευρώ για την κρίση στη Βορειοανατολική Νιγηρία.

Συγκεκριμένα, Ο Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, αρμόδιος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, ανακοίνωσε σήμερα πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να δώσει βοήθεια για τη διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης στη Νιγηρία» σημειώνοντας ότι «πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και πώς να βοηθήσουμε τις κοινότητες να ανακάμψουν».

Όπως είπε, ο ίδιος επισκέφθηκε αρκετές φορές τη χώρα και είδε τα δεινά των θυμάτων της τρομοκρατίας αλλά και τη δύναμη και την αποφασιστικότητα των κατοίκων της περιοχής να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Με το σημερινό πακέτο, η συνολική στήριξη της ΕΕ για την κρίση στο κράτος Borno της Νιγηρίας ανέρχεται σε 224,5 εκατ. Ευρώ για το 2017, μετά από προηγούμενες ανακοινώσεις ύψους 81,5 εκατ. Ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της προσέγγιση για την ανθεκτικότητα, η Κομισιόν παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών μέτρων για την κρίση στη Νιγηρία.

Η στήριξη της ΕΕ θα παράσχει άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έγκαιρη αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών όπως η υγεία, η διατροφή, η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε νερό και η υγιεινή.

Επιπλέον, θα παρέχει κοινωνική προστασία και το πακέτο στοχεύει να τονώσει την απασχόληση και τις δυνατότητες διαβίωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, τους νέους και τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Με την ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης στο κράτος Borno, η ΕΕ θα συμβάλει στη βελτίωση της βιώσιμης παροχής δημόσιων υπηρεσιών, της διαχείρισης κρίσεων και του συντονισμού των συναφών δραστηριοτήτων δωρητών.