Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ συνεχίζει και βελτιώνεται δείχνει τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν

Print Friendly and PDF

Η απασχόληση στην ΕΕ συνεχίζει να βελτιώνεται με σταθερό ρυθμό και σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, δείχνει η τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που η Κομισιόν έχει συλλέξει το προηγούμενο τρίμηνο, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,5 % στην ΕΕ και κατά 1,6 % στη ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2016. Καταγράφεται πως υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια περισσότεροι απασχολούμενοι στην ΕΕ και 2,4 εκατομμύρια περισσότεροι στην ευρωζώνη σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι 235,4 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται σήμερα στην ΕΕ.Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014, πρόκειται για 8 εκατομμύρια περισσότερους απασχολούμενους στην ΕΕ και 5,6 εκατομμύρια περισσότερους στην ευρωζώνη, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η έκθεση καταγράφει ότι το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και στην ευρωζώνη συνέχισε να μειώνεται σταθερά από τα μέσα του 2013 σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Τον Αύγουστο του 2017, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 7,6 % στην ΕΕ και στο 9,1 % στην ευρωζώνη. Πρόκειται για ετήσια μείωση κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες και στις δύο περιπτώσεις. Το ποσοστό που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2017 ήταν το χαμηλότερο στην ΕΕ από τον Νοέμβριο του 2008.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο παρουσίαζε μείωση επί τρία έτη, και αυτό, αναφέρει η έκθεση, μειώθηκε κατά περαιτέρω 0,5 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη η μακροχρόνια ανεργία μειώνεται. Αλλά το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας επί του συνολικού ποσοστού ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλό, περίπου 45 %.

Τέλος, ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου αυξήθηκε κατά 1,4 % στη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017. Πρόκειται για αύξηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων εργαζομένων, η οποία είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (500.000, 1,5 % ετήσια αύξηση).

Η τριμηνιαία επισκόπηση δείχνει επίσης ότι η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να επεκτείνεται σε όλα τα κράτη μέλη με αύξηση 2,4 % στην ΕΕ και 2,3 % στην ευρωζώνη το τελευταίο έτος. Αυτό μεταφράζεται σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στην ΕΕμε υψηλότερο εισόδημα από την εργασία, ενώ η αύξηση των κοινωνικών παροχών διεκόπη. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη συνεχίστηκε η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2016 και του πρώτο τριμήνου του 2017.