Η μείωση της ανεργίας απαιτεί όραμα

Print Friendly and PDF

Παρά τη μικρή μείωση που παρουσιάζει ο αριθμός των ανέργων, το ποσοστό της ανεργίας συνεχίζει να βρίσκεται σε διψήφιο νούμερο. Κανονικά, με την ανάπτυξη που παρουσιάζει η οικονομία και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο απώγειο της τουριστικής περιόδου, η ανεργία θα έπρεπε να μειωνόταν περισσότερο.

Αν μάλιστα, υπολογίσουμε ότι και πολλοί νέοι μας παραμένουν στο εξωτερικό για εξεύρεση εργασίας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για μείωση της ανεργίας δεν είναι τόσο αποτελεσματικές.

Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, αλλά κυρίως στην αποτυχία των διαφόρων προγραμμάτων που εξαγγέλλονται για μείωση της ανεργίας, Τα σχέδια που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εργασίας και την Αναδ είναι συντηρητικά, χωρίς όραμα και κυρίως χωρίς στόχευση. Σε γενικές γραμμές, αποτελούν μια επανάληψη προηγούμενων γραφειοκρατικών σχεδίων, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Κατά τη γνώμη μας χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στο θέμα, με σχέδια απλά, άμεσα εφαρμόσιμα και χρηστικά για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, απαιτείται στόχευση των σχεδίων, ώστε να βοηθήσουμε αφενός τις ομάδες που μαστίζονται από περισσότερη ανεργία και αφετέρου τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη. Οι αρμόδιοι, λοιπόν, καλούνται να αναθεωρήσουν τις πολιτικές και τις πρακτικές τους, αν θέλουν να βοηθήσουν στη μείωση της ανεργίας.