Η πρόταση ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Κιν. Αληλεγγύης για Ασφάλεια και Εγγυήσεις

Print Friendly and PDF

 

Την κοινή πρόταση των κομμάτων ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Κινήματος Αλληλεγγύη για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων, παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νικόλας Παπαδόπουλος, η οποία αφορά δώδεκα συνολικά σημεία και δόθηκε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

Η ουσία της πρότασης των τριών κομμάτων αφορά την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και των εγγυήσεων πριν από τα δημοψηφίσματα και την πλήρη αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων πριν από την εφαρμογή της λύσης. Σε σχέση με την αποχώρηση των στρατευμάτων, τα κόμματα εισηγούνται τη σύσταση Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής (ΚΣΕΠ) από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας θα προεδρεύει ο ΟΑΣΕ.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως το βασικό πρόβλημα της πρότασης Αναστασιάδη στο θέμα της ασφάλειας είναι το γεγονός ότι η δική μας πλευρά δίνει τα πάντα από την πρώτη ημέρα, όμως πρέπει να εμπιστευτεί την Τουρκία σε βάθος χρόνου για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της.

«Εμείς την πρώτη ημέρα, καταργούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, καταργούμε τους θεσμούς της ΚΔ, αναβαθμίζουμε τον κατοχικό ηγέτη σε συμπρόεδρο, ο οποίος θα έχει βέτο σε όλες τις αποφάσεις, οι θεσμοί του κράτους είτε θα έχουν αριθμητική ισότητα είτε η τουρκική πλευρά θα έχει βέτο, δεν θα μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση χωρίς την έγκριση της Άγκυρας, όμως εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε το καθεστώς Ερντογάν σε βάθος χρόνου να απομακρύνει εποίκους, να αποσύρει στρατεύματα, να επιστρέψει εδάφη. Υπάρχει οποιοσδήποτε Ε/κ που νιώθει ασφάλεια με αυτή τη διευθέτηση», διερωτήθηκε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως η πρόταση των τριών κομμάτων αντιμετωπίζει αυτή τη βασική αδυναμία και ανησυχία των Ε/κ, καθώς αντιμετωπίζεται ο μεγάλος κίνδυνος της αναξιοπιστίας της Τουρκίας, και διασφαλίζονται τα εθνικά συμφέροντα και οι Ε/κ. «Δεν πρέπει να εφαρμοστεί η όποια συμφωνία εκτός εάν πρώτα η Τουρκία εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις και μια από τις πιο βασικές είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων», είπε.

Αναλύοντας την πρόταση των τριών κομμάτων, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως πρώτο της σημείο είναι η πλήρης και μόνιμη κατάργηση οποιουδήποτε επεμβατικού ή εγγυητικού δικαιώματος τρίτης χώρας που θα αφορά είτε το σύνολο είτε τμήμα της Κυπριακής επικράτειας. Δεύτερον, τα επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα πρέπει να καταργηθούν πριν από την παραπομπή της όποιας Συμφωνίας Λύσης σε δημοψήφισμα, ενώ το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με τη Συνθήκη Συμμαχίας του 1960.

Το τρίτο σημείο αφορά την πλήρη αποχώρηση του συνόλου των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από το νησί πριν από την έναρξη εφαρμογής της λύσης. Τέταρτον, κατά την εφαρμογή της λύσης, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να βρίσκονται μόνο οι κοινές Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από μια κατά το μέγιστο ισάριθμη δύναμη επιτήρησης/επιβολής της Συμφωνίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων από τις τέως Εγγυήτριες Δυνάμεις.

Το πέμπτο σημείο αναφέρει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας σε ό,τι αφορά την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων προϋποθέτει τη σύσταση Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής (ΚΣΕΠ) από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας θα προεδρεύει ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και στην οποία θα συμμετάσχουν ανώτεροι αξιωματικοί από την UNFICYP, την EU Military Committee του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Εθνική Φρουρά.

Το έργο της ΚΣΕΠ, σύμφωνα με το έκτο σημείο, θα είναι η διαπίστωση και καταγραφή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) του συνόλου του ενεργού στρατιωτικού προσωπικού, των εφέδρων, καθώς και του αριθμού και των τύπων του οπλισμού που διαθέτουν οι ελληνικές δυνάμεις, η Εθνική Φρουρά, καθώς και οι τουρκικές και τ/κ στρατιωτικές δυνάμεις.

Έβδομο, το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και του οπλισμού τους όπως και η διαδικασία επαλήθευσης της αποχώρησης, θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και να αποτελέσουν ειδικό παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, δεν θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα.

Όγδοο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας το έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση της πλήρους αποχώρησης των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Ένατο, το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης πρέπει να προνοεί την έναρξη αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα. Η δε διαδικασία αποχώρησης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την ημέρα εφαρμογής της λύσης.

Δέκατο σημείο της πρότασης, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, στο Σχέδιο Λύσης θα πρέπει να καταγράφεται σαφώς ότι στο διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ του δημοψηφίσματος και της εφαρμογής της λύσης, κατά το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί η αποχώρηση των στρατευμάτων, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ισχύ το σημερινό καθεστώς και για αυτό στο πρώτο άρθρο της Συμφωνίας Λύσης πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει ως έχει.

Επίσης, το περιεχόμενο της Συμφωνίας που θα παραχωρεί εξουσίες στους Τ/κ δεν θα εφαρμοστεί έως ότου η Τουρκία ολοκληρώσει την απόσυρση των στρατιωτικών της δυνάμεων και του οπλισμού, αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και υπογράψει και κυρώσει συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία θα έχει εγκριθεί ως παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης.

Το εντέκατο σημείο της πρότασης λέει πως το ψηφίσματα υποστήριξης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Λύσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε τη Συμφωνία, ούτε τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δωδέκατο, η εγγύηση για την εφαρμογή της Συμφωνίας πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας της Συμφωνίας ως ειδικό παράρτημα που θα εγκριθεί στο δημοψήφισμα και αν μετά την παρέλευση εύλογα σύντομου χρονικού διαστήματος οι υποχρεώσεις της Τουρκίας δεν θα έχουν εκπληρωθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία, το Σχέδιο Λύσης δεν θα εφαρμοσθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι βρετανικές δυνάμεις έχουν μείνει εκτός της πρότασης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως η πρόταση αφορά μόνο τις κατοχικές δυνάμεις και πως θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, για τις Βάσεις σε μελλοντικό στάδιο.

Ερωτηθείς πώς θα υπάρξει εφαρμογή πτυχών της λύσης πριν τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως αν η Τουρκία θέλει να δείξει πως έχει καλή θέληση για λύση, θα πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα καλής θέλησης, όπως η έναρξη της αποχώρησης των στρατευμάτων, πριν το δημοψήφισμα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως αν δεν ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με την ΑΟΖ μπορεί να καταστεί το ζήτημα εστία έντασης που να οδηγήσει στην κατάργηση της λύσης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από πριν τη λύση.

Ερωτηθείς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές των τριών κομμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόταση, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως ελπίζουν ότι ο Πρόεδρος θα υιοθετήσει το σύνολο των προτάσεων. «Το τι θα κάνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα θα το δούμε στην πορεία και το πώς εμείς θα τοποθετηθούμε θα το δούμε με βάση την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου», είπε πως αυτό έχει να κάνει με πληροφορίες για κάτι άλλο που ετοιμάζει ο κ. Έιντε και αφορά μια νέα συνθήκη εγκαθίδρυσης και εφαρμογής της λύσης, η οποία προνοεί και το τι θα γίνει σε περίπτωση που θα καταρρεύσει η όποια συμφωνία. «Αν κατάλαβα καλά και θα πρέπει να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει ο ίδιος ο κ. Έιντε, η εισήγηση είναι να επιστρέψουμε εμείς πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος», είπε και σημείωσε πως αυτό που εισηγείται είναι να πάμε σε διχοτόμηση με χειρότερα δεδομένα από τα σημερινά.

Διαβάστε αυτούσια την πρόταση των τριών κομμάτων