Θέλει σύντομη υλοποίηση του έργου στη Γεροσκήπου η ATUM

Print Friendly and PDF

 

Η εταιρεία ATUM Developments Ltd επαναλαμβάνει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση και επικοινωνία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων σχετικά με τις διερευνητικές ανασκαφές που λαμβάνουν χώρα στη γη όπου θα ανεγερθεί μέρος του έργου Eden City Cyprus.

Η ίδια υπενθυμίζει πως είχε αποστείλει σχετική, διευκρινιστική ανακοίνωση στις 23 Αυγούστου 2017, με την οποία δημοσιοποιούσε την πρόθεσή της να καλύψει, μέρος ή ολόκληρο το κόστος της Ανασκαφικής Διερεύνησης,υπό την εποπτεία του αρμόδιου Τμήματος, με στόχο τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία για κάλυψη του κόστους βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της σχετικής συνεννόησης με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ATUM Developments Ltd διαβεβαιώνει, και πάλι, ότι θα συνεχίσει με καλή θέληση τη συνεργασία με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσβλέποντας στη σύντομη υλοποίηση του έργου.