ΚΤ: Μείωση κατέγραψαν οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Print Friendly and PDF

τον Νοέμβριο μετά την αύξηση Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Τον Νοέμβριο, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €96,4 εκ. έναντι αύξησης €335,1 εκ. τον Οκτώβριο.

Οι καταθέσεις στο σύστημα ανήλθαν τον Νοέμβριο του 2017 στα €49,2 δισ. από €49,5 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €49 δισ. τον Νοέμβριο του 2016.

Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2017 κατά €239,4 εκ. έναντι αύξησης €453,3 εκ. τον Οκτώβριο.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 3,4% τον Οκτώβριο.

Οι καταθέσεις των κυπρίων ανήλθαν στα €37,41 δισ. από €37,36 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €36,36 δισ. τον Νοέμβριο του 2016.

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών διαμορφώθηκαν στα €8,54 δισ. από €8,83 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Τον Νοέμβριο του 2016 ανέρχονταν στα €9,44 δισ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα ανήλθαν στα €3,28 δισ. από €3,29 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €3,2 δισ. πέρσι.

Αύξηση στα δάνεια

Σε αντίθεση με τις καταθέσεις, αύξηση σημειώνεται στα δάνεια η οποία ανήλθε στα €32,6 εκ. τον Νοέμβριο έναντι μείωσης €110 εκ. τον Οκτώβριο.

Αναφορικά με τα δάνεια, ανήλθαν τέλος Νοεμβρίου του 2017 στα €52,1 δισ. έναντι €52,5 δισ. τον Οκτώβριο του 2017 και €53,9 δισ. τον Νοέμβριο του 2016.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017, τα δάνεια μη προσαρμοσμένα ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μειώθηκαν κατά €365,3 εκ. έναντι μείωσης €116 εκ. τον Οκτώβριο του 2017.

Τα δάνεια σε ετήσια βάση προς κατοίκους Κύπρου μειώθηκαν κατά 1% τον Νοέμβριο του 2017 έναντι μείωσης 0,9% τον Οκτώβριο.

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν τον Νοέμβριο του 2017 κατά 2,1% έναντι αύξησης 1,9% τον προηγούμενο μήνα και τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 0,7% από μείωση 0,8%.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 0,4% όσο ήταν η αύξηση τον Οκτώβριο.