Κέρδη 75 εκ. ευρώ για Cyta, ζημιές για Cyta Hellas

Print Friendly and PDF

Στα €75,2 εκ. ανήλθε το καθαρό πλεόνασμα της Cyta το 2016 έναντι πλεονάσματος €58,8 εκ. το 2015, σύμφωνα με την έκθεση του γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα για το 2016, πριν από τη φορολογία, ήταν €88,16 εκ., σε σύγκριση με €70,13 εκ. το προηγούμενο έτος. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έτους θα διαφοροποιηθούν σημαντικά λόγω του ότι δεν περιλαμβάνουν πρόνοιες για την απομείωση της αξίας της θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas AE και για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης του σχεδίου συντάξεως για το έτος 2016.

Τα συνολικά έσοδα της Cyta ανήλθαν στα €363,7 εκ. από €373,8 εκ.

Τα αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνουν ζημιά €19,5 εκ. από επενδυτικές δραστηριότητες.

Cyta Hellas

Για τη θυγατρική εταιρεία Cyta Hellas, αναφέρεται ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία και απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της Αρχής. Τα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένες ζημιές. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στις 31.12.2016 ήταν €63,7 εκ., γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής η οποία μέχρι σήμερα ξεπερνά τα €194 εκ.

Υπηρεσία Cytavision

Ο ελεγκτής σημειώνει ότι η υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει ζημιές, αφού τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση περιεχομένου.

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία, €10,6 εκ. για την αγωνιστική περίοδο 2015/2016, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι ουδεμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από την Αρχή εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική ανταποδοτικότητα (value for money).

Η Αρχή αγοράζει τηλεοπτικά δικαιώματα διαφόρων ξένων πρωταθλημάτων και αθλητικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές πολλές φορές γίνονται από μεσάζοντες/αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα. Η υπηρεσία εισηγείται όπως επιδιώκεται η εξασφάλιση των δικαιωμάτων απευθείας από τις ξένες ομοσπονδίες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να αιτιολογείται η εξασφάλιση τους από μεσάζοντες.

«Η υπηρεσία Cytavision συνθέτει 8 δικά της κανάλια, μέσα από τα οποία μεταδίδει όλες τις διοργανώσεις για τις οποίες έχει εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση και ροή των καναλιών η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες. Η υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Αρχής με τις ανανεώσεις των συμβολαίων με τους υφιστάμενους συνεργάτες δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Αρχής, αλλά φαίνεται να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση όλων των εταιρειών, σε μια απαράδεκτη λογική διαμοιρασμού της «πίτας». Εισηγούμαστε όπως η σχετική υπηρεσία ανατεθεί μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας που θα προκηρυχθεί άμεσα, με τρόπο ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Αρχής και μόνο αυτά», σημειώνεται.