Καταργείται από τον Ιούνιο η επιταγή ως μέσο πληρωμής από το Γενικό Λογιστήριο

Print Friendly and PDF

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κυβερνητικών πληρωμών, με σκοπό την πιο έγκαιρη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ολοκληρώσει την εκστρατεία του για πλήρη κατάργηση της επιταγής ως μέσο πληρωμής των κυβερνητικών μισθολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, «Ως εκ τούτου, έχει επιτευχθεί η πλήρης πλέον καταβολή των μηνιαίων κυβερνητικών μισθολογίων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, από τον Ιούνιο 2017».

Προστίθεται τέλος ότι, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας συνεχίζει το έργο του για περαιτέρω εκσυγχρονισμό στο δημόσιο τομέα, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές σύγχρονων κρατών στη χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο.