Κομισιόν: Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα για τους κανόνες ενεργειακής αποδοτικότητας

Print Friendly and PDF

Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία την καλή να εγκρίνει επίσημα και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα εμπορικά κτίρια και τις κατοικίες, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Βρυξέλλες μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, αυτό της αιτιολογημένης γνώμης.

Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των κρατών -μελών. Προβλέπει την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και την κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ανακαίνιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος.

Στην οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30ή Απριλίου 2017, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η Ελλάδα.