Κρατική ενίσχυση 642 εκ.ευρώ οφείλει να ανακτήσει η Γαλλία από την Sernam

Print Friendly and PDF

Η Γαλλία οφείλει να ανακτήσει ποσό άνω των 642 εκατομμυρίων ευρώ (εκτός τόκων) στο πλαίσιο κρατικής ενισχύσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία ταχυδρομικών ταχυμεταφορών Sernam, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από γνωμάτευση της Κομισιόν που έκρινε ότι δεν είχαν τηρηθεί οι όροι αναδιάρθρωσης της συγκεκριμένης εταιρίας.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωση η Sernam πωλήθηκε στην SNCF και η εν λόγω εταιρία άσκησε προσφυγή κατά της Κομισιόν στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ). Το ΓΔΕΕ όμως συνηγόρησε στην απόφαση της Κομισιόν για ανάκτηση τον κρατικών ενισχύσεων. Η SNCF στη συνέχεια προσέφυγε εκ νέου, αυτή τη φορά στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), το οποίο με τη σημερινή απόφασή του απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως και επικυρώνει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, κρίνοντας ότι μεταξύ των δύο εταιριών υπάρχει οικονομική συνέχεια, απορρίπτοντας το σκεπτικό της SNCF.