Κύπρος: Αύξηση παρουσίασαν οι εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου

Print Friendly and PDF

Αύξηση 63,4% παρουσίασαν την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, οι εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, στις διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου σημειώθηκε αύξηση κατά 16,9% την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Μέσα από τα στοιχεία για τον τύπο μεταφοράς και το είδος προϊόντων προκύπτει ότι κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο το κύριο είδος που μεταφέρθηκε τόσο με δημόσιας όσο και ιδιωτικής χρήσης τύπο μεταφοράς (σύνολο) ήταν άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, 2.182,7 τόνοι (χιλ.) και ακολουθούν τα μεταλλεύματα και προϊόντα ορυχείων με 1.698,1 τ. (χιλ.) και τα τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού 1.073,9 τ. (χιλ.).