Κύπρος: Αύξηση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το ενιάμηνο του 2017

Print Friendly and PDF

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα €3.165,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €3.003,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο του 2017 που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών, παρά το γεγονός ότι η εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης σε σχέση με το 2016.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €5.434,4 εκ., σε σύγκριση με €5.085,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ήταν €2.268,9 εκ., σε σύγκριση με €2.081,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016.

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της Ε.Ε.) ήταν €534,7 εκ. σε σύγκριση με €516,7 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €261,8 εκ, σε σύγκριση με €270,7 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €89,6 εκ. σε σύγκριση με €91,8 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €172,2 εκ., σε σύγκριση με €178,9 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €82,8 εκ., σε σύγκριση με €85,8 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν €5,1 εκ. σε σύγκριση με €4,2 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2016.

Προκαταρτικές εκτιμήσεις Οκτωβρίου

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €882,7 εκ., εκ των οποίων €420,9 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €461,8 εκ. εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €182,4 εκ., εκ των οποίων €79,4 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €103,0 εκ. εξαγωγές σε τρίτες χώρες.