Κύπρος: Μεγάλη βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο

Print Friendly and PDF

Μεγάλη βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και ασυνήθιστα μεγάλα πλεονάσματα δείχνουν νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης φθάνει τα €482,1 εκ. (2,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €88,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (0,5% στο ΑΕΠ).

Το πρωτογενές πλεόνασμα (το πλεόνασμα συν οι τόκοι) αυξήθηκε στα €941,4 εκ. από €525,2 εκ. το εντεκάμηνο του 2016.

Η βελτίωση αποδίδεται στη μεγάλη αύξηση των εσόδων που αντιστάθμισε τη μικρότερη άνοδο των δαπανών.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου δεν λαμβάνει υπόψιν την επίδραση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού €271 εκ. που ενέκρινε στις αρχές Δεκεμβρίου η βουλή.

Το υπουργείο εκτιμά ότι η πραγματική επίδραση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στο δημοσιονομικό ισοζύγιο ανέρχεται σε 0,9 ποσοστιαίες μονάδες επί του ΑΕΠ.

Έσοδα

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωση σήμερα η Cystat, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,5% ή €568,5 εκ. και ανήλθαν στα €6.549,4 εκ. τους πρώτους έντεκα μήνες του 2017 από €5.980,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13,0% ή €313,1 εκ. σε σύγκριση με το 2016 φθάνοντας τα €2.728,8 εκ. το 2017 από €2.415,7 εκ. το 2016, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 14,8%, που αντιστοιχεί σε €210,8 εκ., και ανήλθαν για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2017 στα €1.639,3 εκ. από €1.428,5 εκ. το 2016.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €50,7 εκ. ή 3,6% και ανήλθαν στα €1.472,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2017 σε σύγκριση με €1.421,4 εκ. το 2016, ενώ οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 10,5% ή €145,0 εκ. και ανήλθαν στα €1.521,2 εκ. από €1.376,2 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2016. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €46,8 εκ. (ή 11,0%) και ανήλθαν στα €474,0 εκ.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις σημείωσαν επίσης αύξηση της τάξης των €34,6 εκ. σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν στα €71,8 εκ. (από €37,2 εκ. το πρώτο εντεκάμηνο του 2016).

Οι κατηγορίες εσόδων που σημείωσαν μείωση είναι οι τρέχουσες μεταβιβάσεις και οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, τα οποία μειώθηκαν κατά €15,2 εκ. (-8,1%) και €6,5 εκ. (-5,6%) αντίστοιχα και ανήλθαν στα €172,8 εκ. και €108,7 εκ. (από €188,0 εκ. και €115,2 εκ. το 2016).

Δαπάνες

Όσον αφορά τις δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 σημείωσαν αύξηση 3% ή €174,9 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και ανήλθαν στα €6.067,3 εκ. από €5.892,4 εκ. πέρσι

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €59,0 εκ. (11,4%) και ανήλθε στα €576,0 εκ. σε σύγκριση με €517,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι απολαβές προσωπικού αυξήθηκαν κατά €81,0 εκ., ή 4,2%, και ανήλθαν στα €1.998,8 εκ. από €1.917,8 εκ. το 2016.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €29,3 εκ. (1,3%) και ανήλθαν στα €2.264,6 εκ. από €2.235,3 εκ. το 2016, ενώ αύξηση του ύψους των €35,2 εκ. (9,6%) σημείωσαν οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι οποίες ανήλθαν συνολικά στα €400,8 εκ. τους πρώτους έντεκα μήνες του 2017 σε σύγκριση με €365,6 εκ. το 2016.

Αύξηση παρατηρείται και στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €22,6 εκ. (5,2%) και ανήλθαν στα €459,3 εκ. σε σύγκριση με €436,7 εκ. την περσινή περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, σημειώνουν αύξηση 4,3% ή €9,5 εκ. φθάνοντας τα €231,7 εκ. το 2017 σε σύγκριση με €222,2 εκ. το 2016.

Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά €35,0 εκ. και ανήλθαν στα €33,1 εκ. σε σύγκριση με €68,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016) ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €14,3 εκ. και ανήλθαν στα €49,3 εκ. από €63,6 εκ. το 2016.