Μέτρα Κομισιόν για τη διευκόλυνση στρατιωτικών μετακινήσεων εντός ΕΕ

Print Friendly and PDF

H Koμισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι επεξεργάζεται πρόταση για την άρση των εμποδίων των μετακινήσεων στρατιωτικών (πρόσωπα και εξοπλισμός) στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας πλήρους λειτουργικής αμυντικής ένωσης το 2025, σύμφωνα με τα όσα είπε στον Τύπο στις Βρυξέλλες η αρμόδια Επίτροπος Βιολέτα Μπουλτς.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν περιγράφει σήμερα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των εμποδίων που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του στρατιωτικού εξοπλισμού και του προσωπικού σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της κινητικότητας τους ώστε να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις.

Βασικοί άξονες δράσης για την εντατικοποίηση της στρατιωτικής κινητικότητας εντός της ΕΕ είναι:

– Να αναπτυχθεί μια κοινή κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και να συμφωνηθούν από τα κράτη μέλη.

– Ανάπτυξη κοινής αντίληψης σχετικά με την υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί και τον αντίκτυπό της στα πρότυπα υποδομής.

– Επίλυση σχετικών ρυθμιστικών και διαδικαστικών θεμάτων (τελωνεία, επικίνδυνα εμπορεύματα, άλλα νομικά εμπόδια, εθνικές διαδικασίες).

Όσον αφορά την πολιτική υποδομών, η κοινή ανακοίνωση προτείνει την αξιοποίηση του υπάρχοντος διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Αναφέρει ορισμένα σημεία στα οποία θα μπορούσαν να προβλεφθούν συνέργειες, και περιλαμβάνει την πιθανή διπλή χρήση του δικτύου για πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της άμυνας όσον αφορά τη βάση δεδομένων πολιτικής για τα ΔΕΔ-Μ (TENtec).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, λόγω της ειδικής κατάστασης των ενόπλων δυνάμεων και του εξοπλισμού, η στρατιωτική κινητικότητα δεσμεύεται νομικά από μια σειρά εθνικών αποφάσεων και κοινοτικών κανόνων, αλλά υπάρχει περιθώριο για μια πιο συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση.

Διευκρινίζεται δε ότι «όλα αυτά θα γίνουν πλήρως σε συνάρτηση με την κυριαρχία των κρατών μελών, σε συνέργεια με τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες και χωρίς να διαταράσσει την πολιτική χρήση των υποδομών ή περιττές δυσχέρειες». Οποιαδήποτε δράση θα συντονιστεί όχι μόνο μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, αλλά και με άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους, ιδίως το ΝΑΤΟ.

Η Επίτροπος για τις μεταφορές Μπουλτς δήλωσε σχετικά πως η ΕΕ διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο μεταφορών που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων, συμπλήρωσε πως οι ανάγκες αυτές μπορούν επίσης να έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα, αλλά ξεκαθάρισε ότι ταχεία κίνηση στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού παρεμποδίζεται από φυσικούς, νομικούς και κανονιστικούς φραγμούς. Αυτό δημιουργεί, όπως είπε, αναποτελεσματικότητα στις δημόσιες δαπάνες, καθυστερήσεις, διαταραχές και, πάνω απ `όλα, μεγαλύτερη ευπάθεια. «Είναι καιρός να μεγιστοποιήσουμε τις πολιτικές και στρατιωτικές συνέργειες και μέσω του δικτύου μας με ένα αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο», τόνισε.