Μέτρα για βελτίωση της ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στο κυπριακό σχολείο

Print Friendly and PDF

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργάνωσε χθες την πρώτη από μια σειρά συναντήσεων/ημερίδων στο πλαίσιο του έργου «Μέτρα για Βελτίωση της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, σκοπός του έργου είναι η κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μαθητών τρίτων χωρών στο κυπριακό σχολείο μέσω ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και της σχέσης σχολείου και γονέων-υπηκόων τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία έχουν «εκπαιδευτικές απολαβές» από το σχολείο και μπορούν να συνεισφέρουν ως αυριανοί πολίτες στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και την εμπλοκή των γονέων και της κοινότητας στο σχολείο.

Το έργο θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 4/01/2017 – 30/06/2018 με συνολικό προϋπολογισμό €291.254,00 και συγχρηματοδοτείται κατά 90% από την Ε.Ε.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν το Νηπιαγωγείο Ελένειον, Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Β’, Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης, Δημοτικό Σχολείο Ελένειον και το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Γ’ – Πλατύ.

Η ημερίδα περιελάμβανε την επιμόρφωση 12 Διαμεσολαβητών – Υποστηρικτών, από 7 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ του σχολείου και των οικογενειών των παιδιών από άλλες χώρες με στόχο τη διευκόλυνση των παιδιών σε διάφορους τομείς.

Τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν την επεξήγηση διαφόρων εντύπων, οδηγών και εγκυκλίων προς τους μαθητές και τους γονείς, την επικοινωνία σχολικής μονάδας– γονέα και γενικότερη στήριξη των μαθητών, την πληροφόρηση για θέματα που αφορούν ατομικά το μαθητή αλλά και για γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη σχολική μονάδα και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι εργασίες της ημερίδας περιελάμβαναν σύντομο χαιρετισμό από τη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου και τις συντονίστριες του Προγράμματος.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου από τον κ. Εμμανουήλ Σόβολο, Διευθυντή Β’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών (ΚΑ) και επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες των διαμεσολαβητών-υποστηρικτών από τη Δρα Ειρήνη Καδιανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.