Με όχημα την οικονομία ενισχύουμε τη διεθνή θέση μας

Print Friendly and PDF

• Βρισκόμαστε σε μια σημαντική περιοχή με μεγάλα συμφέροντα

Λόγω της διαχρονικής έμφασης που δίνουμε στο άλυτο κυπριακό πρόβλημα, δεν αξιοποιήσαμε σωστά το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η οικονομία στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας μας, γεγονός που θα υποβοηθούσε και τις προσπάθειες επίλυσης του εθνικού θέματος.

Είναι γεγονός ότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, βλέπαμε το κυπριακό ως ξέχωρο θέμα από την οικονομία, θεωρώντας ότι τα δύο δεν ταυτίζονται μεταξύ τους.

Κι όμως, οι τελευταίες συναντήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Πρόεδρο της Ρωσίας, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, έδειξαν ξεκάθαρα ότι η οικονομία ή επιμέρους τομείς της, όπως η ενέργεια, μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο και στο εθνικό πρόβλημα.

Μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσονται, με επίκεντρο τις οικονομικές σχέσεις, δημιουργούνται και οι αναγκαίες γέφυρες για προώθηση των θέσεων μας στο κυπριακό.
Ακόμα, μέσω αυτών των διπλωματικών κινήσεων αναβαθμίζεται η διεθνής θέση της χώρας, ενισχύεται η γεωστρατηγική σημασία της και αναγνωρίζεται ο νέος πιο κομβικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην ευαίσθητη γειτονιά μας.

Η Κύπρος, παρά το άλυτο εθνικό πρόβλημα της, μπορεί να έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή μας. Για να το πετύχει αυτό, όμως, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να συνάψει στρατηγικές συνεργασίες και να προσπαθήσει να βρει τρόπος που να συγκεράσει τα συμφέροντα των γειτονικών χωρών.

Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν, αν δεν χρησιμοποιήσουμε ως όχημα την οικονομία και τους διάφορους κλάδους της, όπως είναι τώρα η ενέργεια.

Αν δούμε πίσω από τις επαφές με Ρωσία, Γαλλία, Ελλάδα και Αίγυπτο (σύντομα και με Ιταλία) συνομολογήθηκαν συμφωνίες για οικονομική και εμπορική συνεργασία.
Άρα, η οικονομία πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό ένα άλλο πρίσμα. Πρέπει να τη δούμε ως το μέσο που θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας μας και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες μας στο εθνικό θέμα.

Οι αντιδράσεις των Τούρκων στις τριμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες της Κύπρου με γειτονικές χώρες για την ενέργεια, είναι ενδεικτικές του πόσο επηρεάζονται οι ισορροπίες στο κυπριακό.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η διπλωματική κινητικότητα που προωθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Ανοίγει νέους δρόμους, ενισχύει την οικονομία και ενδυναμώνει το ρόλο και τη σημασία της χώρας μας στην περιοχή.

Ακόμα, αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν τη θέση της Κύπρου και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην πούμε παγκοσμίως.
Και αυτό, λόγω του ότι ο ρόλος της Κύπρου αναβαθμίζεται σε μια σημαντική περιοχή του πλανήτη, όπου οι υπερδυνάμεις έχουν συμφέροντα και οι αντιμαχόμενοι για έλεγχο της είναι πολλοί.

Η Κύπρος, παρά το μικρό εκτόπισμα της (μέγεθος, πληθυσμός, στρατιωτική δύναμη) μπορεί να μπει σφήνα στα μεγάλα παιχνίδια της περιοχής μας και να εξασφαλίσει οφέλη.
Και αυτό μπορεί να γίνει με προμετωπίδα την οικονομία, την ενέργεια, τις εμπορικές σχέσεις και άλλα παρόμοια.

Χωρίς αυτά τα εργαλεία και μένοντας απομονωμένοι στο καβούκι μας, ούτε το εθνικό πρόβλημα προωθούμε, ούτε την οικονομία εξυπηρετούμε, ούτε τη διεθνή θέση μας αναβαθμίζουμε.

Αντίθετα, παραμένουμε στο περιθώριο, ουραγοί των όποιων εξελίξεων και αποκομμένοι από διεθνή συμφέροντα, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε…

Ιωσήφ Ιωσήφ