Νομικοί παράγοντες υπέρ της δημιουργίας διαιτητικού δικαστηρίου στην Κύπρο

Print Friendly and PDF

Ανώτεροι νομικοί και δικαστικοί παράγοντες τάχθηκαν σήμερα υπέρ της δημιουργίας ενός παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας στην Κύπρο, υποδεικνύοντας τα προτερήματα που έχει σε σχέση με τη δικαστική οδό.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης που διοργάνωσαν στη Λευκωσία οι Ροταριανοί Όμιλοι Λευκωσίας – Ασπέλιας, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είπε ότι η διαιτησία και η διαμεσολάβηση κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Σε σύγκριση με την δικαστική οδό, αυτή η εναλλακτική λύση για την επίλυση διαφορών είναι γρηγορότερη, πιο ευέλικτη και προσφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση, είπε. Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εγκαθίδρυση κυπριακού παραρτήματος στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα επωφελής στον τομέα της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης» .

Ανέφερε ακόμη ότι η διεθνής διαιτησία είναι πολύ πιο σημαντική από την εγχώρια, καλύπτοντας τις ανάγκες των μερών που προέρχονται από διάφορες χώρες, σε αναζήτηση ενός αμερόληπτου και αξιόπιστου μηχανισμού επίλυσης διαφορών.

Μίλησε εξάλλου για το νομικό σύστημα της Κύπρου, λέγοντας ότι είναι υψηλής ποιότητας, αν και όπως ανάφερε, παρατηρούνται δύο ελλείψεις, οι μεγάλες καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το κυπριακό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, κατέληξε ο κ. Κληρίδης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος ανέφερε ότι η διαιτησία και οι διαμεσολάβηση μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμα εργαλεία, ιδιαίτερα για την επίλυση εμπορικών και οικονομικών διαφορών.

Ο εμπορικός τομέας, συνέχισε, υποδέχτηκε θερμά τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών και αναφέρθηκε στις ασφαλιστικές εταιρείες, τους νομικούς οίκους τις επιχειρήσεις και τα κυβερνητικά τμήματα που αναζητούν οικονομικά αποδοτικότερους τρόπους για να χειρίζονται τις διάφορες απαιτήσεις.

Επικαλέστηκε ακολούθως έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, η οποία καταδεικνύει ότι η επιλογή της διαιτησίας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ.

Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας στην Κύπρο προωθεί διάφορες τέτοιες εναλλακτικές μορφές και συνεισφέρει στην ομοιογενή εφαρμογή του πλαισίου διαιτησίας στη χώρα, κατέληξε ο κ. Νικολάτος.θεί.