Ξεκινά στο Ταλίν η Σύνοδος των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής στο Ταλίν

Print Friendly and PDF

Στο Ταλίν συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί ψηφιακής πολιτικής των 28, μαζί με εμπειρογνώμονες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν πώς μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία των λύσεων και των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κατά τον ορισμό της Εσθονικής Προεδρίας οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εστιάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα και τον τρόπο αντιμετώπισης πλαστών ειδήσεων, και είναι ήδη σημαντικές για την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα των κυβερνήσεων, ενώ οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν πως θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικές στο μέλλον.

Οι ομιλητές και οι ειδικοί του συνεδρίου θα αναλύσουν πώς οι μελλοντικές τεχνολογίες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης (machine learning).

Μεταξύ των ομιλητών της Υπουργικής Διάσκεψης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι και ο Marco Pancini, ένα από τα κορυφαία στελέχη της Google, ο Dominic Eskofier, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εικονικής Πραγματικότητας, ο συνταγματάρχης του ΝΑΤΟ Aiva Jaeski και ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Jurri Rattas. Διαφορετικές μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και εικονικής πραγματικότητας επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούσαν προηγουμένως να αναλυθούν μόνο μετά από το γεγονός, σημειώνει η Προεδρία. Ο στόχος των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να παρέχονται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όλο και πιο ακριβή δεδομένα για το κράτος, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη λήψη πιο ενημερωμένων διαχειριστικών αποφάσεων.

Επιπλέον, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής περισσότερο από τις τακτικές εκλογές. Όσον αφορά τις μείζονες κοινωνικές διαδικασίες και τα καθημερινά θέματα, οι κυβερνήσεις μπορούν να προβούν σε άμεσες προσαρμογές με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και τα πραγματικά συμπεριφορικά πρότυπα, που αναφέρονται στις αναλύσεις των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, τη φορολογία ή την κοινωνική βοήθεια.

Το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπήρξε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής για περισσότερα από 15 χρόνια, αλλά σύμφωνα με τους Υπουργούς, η πρόοδος ήταν πολύ αργή για την αντιμετώπιση της πρόκλησης. Ως εκ τούτου, την Παρασκευή το απόγευμα, οι υπουργοί της ΕΕ θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Ταλίν (Δήλωση του Ταλίν), η οποία θα ορίζει τις πανευρωπαϊκές δραστηριότητες σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια.