Οι μισθοί των βουλευτών και τα πάρεργα τους…

Print Friendly and PDF

Μετά από σχετική δήλωση του Προέδρου της Βουλής Δημ. Συλλούρη εγέρθη ξανά θέμα για τους μισθούς των βουλευτών. Ανεξάρτητα κατά πόσον κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με το ύψος της μισθοδοσίας των βουλευτών, το θέμα δεν είναι αυτός καθ’ εαυτός ο μισθός τους, αλλά τα άλλα εισοδήματα που αποκομίζουν ως αποτέλεσμα της βουλευτικής τους ιδιότητας.

Η στήλη δεν συμφωνεί με το να έχουμε επαγγελματίες βουλευτές που θα δικαιούνται άλλη απασχόληση, αλλά από την άλλη δεν δεχόμαστε οι βουλευτές να εκμεταλλεύονται τη θέση τους και να εξασφαλίζουν αθέμιτα εργασίες από την αγορά.

Σήμερα, ένας βουλευτής μπορεί να αμείβεται με χαμηλό μισθό, όμως το γραφείο του (δικηγορικό, λογιστικό ή άλλο) μπορεί να εξασφαλίζει πολλές δουλειές από την ελεύθερη αγορά. Αυτό είναι λάθος αφ’ ενός γιατί δημιουργείται εννοιοκρατική μεταχείριση υπέρ του βουλευτή και αφ’ ετέρου προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός για τους άλλους επαγγελματίες.

Άρα, το λεπτό αυτό θέμα οφείλουμε να λύσουμε κι’ όχι κατά πόσον οι μισθοί του βουλευτών είναι υψηλοί ή χαμηλοί.

Πως και πότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι θέμα των οργάνων της Πολιτείας…