Οι 28 συμφώνησαν σε αλλαγές στη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν

Print Friendly and PDF

H Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) ενέκρινε, εξ ονόματος του Συμβουλίου, εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τρεις κανονισμούς σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και συγκεκριμένα στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, τον τομέα των συνοριακών ελέγχων και για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Βάσει αυτής της εντολής, η προεδρία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό.

«Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν αποτελεί ζωτικό εργαλείο για την εξασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Έχει επανειλημμένα αποδείξει την αξία της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σοβαρής εγκληματικότητας. Με αυτούς τους νέους κανονισμούς επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα εμπειρία, κλείνοντας πιθανά κενά στο σύστημα και ενθαρρύνοντας περαιτέρω την ανταλλαγή πληροφοριών στους τομείς της διαχείρισης της ασφάλειας και της μετανάστευσης», δήλωσε σχετικά ο Andres Anvelt, υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας.

Το σχέδιο κανονισμού αντιμετωπίζει πιθανά κενά και εισάγει αρκετές αλλαγές στο σημερινό σύστημα, βοηθώντας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σοβαρής εγκληματικότητας, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ, καθώς και συμβάλλοντας στη διαχείριση της μετανάστευσης, σημειώνει η προεδρία.

Συγκεκριμένα το σχέδιο κανονισμού εισάγει πρόσθετες κατηγορίες καταχωρήσεων στο σύστημα:

– ειδοποιήσεις που εκδίδονται για τους ελέγχους των ερευνών, ένα ενδιάμεσο βήμα μεταξύ διακριτικών ελέγχων και συλλήψεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με άτομα.

– ειδοποιήσεις σχετικά με άγνωστους υπόπτους ή καταζητούμενα πρόσωπα που προβλέπουν την εισαγωγή δακτυλικών αποτυπωμάτων ή εκτυπώσεων παλάμης που ανακαλύπτονται στη σκηνή σοβαρών εγκλημάτων ή τρομοκρατικών αδικημάτων στο SIS και τα οποία θεωρούνται ως πολύ πιθανό να ανήκουν σε δράστη.

– προληπτικές προειδοποιήσεις για τα παιδιά που απειλούνται με απαγωγή, ιδίως απαγωγές των γονέων, καθώς και ευάλωτα άτομα που πρέπει να αποτρέπονται από το ταξίδι για δική τους προστασία (για παράδειγμα, όταν τα ταξίδια ενδέχεται να οδηγήσουν σε κίνδυνο εξαναγκασμού γάμου, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, κτλ).

– καταχωρίσεις με σκοπό την επιστροφή, οι οποίες απαιτούν την εισαγωγή καταχώρησης σε σχέση με τις αποφάσεις επιστροφής που χορηγούνται στους παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, βελτιώνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις αποφάσεις επιστροφής.

Διευρύνεται επίσης ο κατάλογος των αντικειμένων για τα οποία μπορούν να εκδοθούν ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ψευδών εγγράφων και τραπεζογραμματίων, καθώς και αναγνωρίσιμου εξοπλισμού πληροφορικής.

Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η εισαγωγή σημάτων στο SIS όσον αφορά τις απαγορεύσεις εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών.

Τα σχέδια κανονισμών εισάγουν τη δυνατότητα χρήσης εικόνων προσώπου για σκοπούς αναγνώρισης, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των διαδικασιών ελέγχου των συνόρων. Επιτρέπει επίσης τη συμπερίληψη προφίλ DNA για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης αγνοουμένων σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων, φωτογραφίες ή εικόνες προσώπου.

Η προεδρία αναφέρει ότι η Ευρωπόλ θα έχει πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων στο SIS. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την τρομοκρατία με την Ευρωπόλ κατά την εισαγωγή ειδοποίησης στο SIS, καθώς και τις επισκέψεις και συναφείς πληροφορίες. Αυτό θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Ευρωπόλ να ελέγξει εάν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα συμφραζόμενα στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ. Τέλος για τους σκοπούς που καθορίζονται στην εντολή της, η νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων και ακτοφυλακής θα έχει επίσης πρόσβαση στις κατηγορίες συναγερμού στο SIS.