Οφέλη για επιχειρήσεις από ανάκαμψη της οικονομίας

Print Friendly and PDF

Θετικά επηρεάζει η ανάκαμψη της οικονομίας τις επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει η επιχειρηματική έρευνα για το τρίτο τετράμηνο του 2017 που παρουσιάστηκε χθες σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Η έρευνα γίνεται από την εταιρεία CMRC CYPRRONETWORK και το Cyprus International Institute of Management (CIIM), με την χορηγία των Eurobank Κύπρου και BakerTilly. Τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας, μεταξύ άλλων, ήταν τα εξής:

• Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (45%). Αυτό που διαφοροποιείται είναι ο μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ο οποίος έχει αυξηθεί από 1,6 σε 4,8. Από την άλλη το ποσοστό των εταιρειών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας εξακολουθεί να μειώνεται έστω και οριακά (16% σε σχέση με 20%). Οι θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις (νέες και χαμένες) προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και των πωλήσεων/μάρκετινγκ, με το μέσο αριθμό νέων θέσεων (7,1 και 6,3 αντίστοιχα) να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από αυτόν των χαμένων θέσεων (3,4 και 1,9 αντίστοιχα).

• Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει προχωρήσει σε μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα της επιχείρησης μειώνεται ακόμη περισσότερο και ανέρχεται στο 7% συνεχίζοντας τη σταδιακή μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα. Όσον αφορά το μέσο ποσοστό μείωσης, έναντι του συνολικού μισθολογίου, αυτό έχει προσδιοριστεί στο 15,3%.

• Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (69%) εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους το επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει σταθερός. Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προβλέπει ποσοστό 20%, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (16%), με όσους εξέφρασαν αντίθετη άποψη, δηλαδή έκαναν αναφορά σε μείωση του προσωπικού να παραμένουν μάλλον σταθεροί (8%).

• Ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα (μέση ικανοποίηση της τάξης του 3,0 σε σχέση με 2,7). Σημαντικότεροι λόγοι δυσαρέσκειας και κατ’ επέκταση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα εξακολουθούν να είναι η μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας.

• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, αφού συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει βελτιωθεί (40% έναντι 30% το προηγούμενο κύμα). Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται σε μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν μειωθεί από το 57% στο πρώτο κύμα στο 14% στο τρέχον κύμα. Η πιο πάνω τάση δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με το δείκτη κερδοφορίας, ενώ όσον αφορά το δείκτη κόστους χρηματοδότησης αυτός δείχνει να παραμένει σταθερός.

• Όσον αφορά τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών το επόμενο εξάμηνο, αυτός αναμένεται μάλλον να αυξηθεί, όπως αυξημένο αναμένεται να είναι και το κέρδος της επιχείρησης.