Πλήρης σύγχυση με το φόρο 19% στις αγοραπωλησίες γης

Print Friendly and PDF

Ενώ στις 2 Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η νομοθεσία για επιβολή φόρου 19% στις αγοραπωλησίες γης, κανένας δεν γνωρίζει τι θα ισχύσει και ποιες περιπτώσεις θα καλύψει η νέα ρύθμιση. Από πλευράς κυβέρνησης και Βουλής δεν δίνονται επαρκείς και κυρίως έγκυρες απαντήσεις, ενώ το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει ή να πωλήσει γη βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση.

Ενόψει αυτών των δεδομένων, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έφορος Φορολογίας ετοιμάζει διευκρινιστική εγκύκλιο, με την οποία θα ερμηνεύεται ο νόμος για την επιβολή 19% ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες οικοπέδων για οικονομικές δραστηριότητες.

Εμπλεκόμενοι στον τομέα των ακινήτων, αναφέρουν πως οι υποψήφιοι αγοραστές, παρόλο που ζητούν πληροφορίες για τη νομοθεσία, δεν λαμβάνουν σαφείς απαντήσεις.

Ο νόμος, δηλώνουν πως είναι περίπλοκος καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, ενώ δεν ξέρουν τι θα γίνει με τις μεμονωμένες πωλήσεις γης.

Με την εγκύκλιο του Εφόρου θα επιχειρηθεί να ερμηνευθεί η πτυχή «οικονομική δραστηριότητα».

Επίσης, θα περιλαμβάνει και παραδείγματα αγοραπωλησιών γης, μέσω των οποίων θα δίνονται και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη ο νόμος.

Αρχικά, η διευκρινιστική εγκύκλιος θα σταλεί στο προσωπικό του Τμήματος Φορολογίας, για να ενημερωθεί για την ερμηνεία της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και για να διαπιστώσουν εάν παρουσιάζονται οποιαδήποτε προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αντιμετωπισθούν τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν, η εγκύκλιος θα δημοσιευθεί και θα σταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς.

Πάντως, προ ημερών, ο Έφορος Φορολογίας ενημέρωσε σε σεμινάρια τόσο τους λογιστές όσο και τους εκτιμητές γης για τις πρόνοιες του νόμου. Βάση των κανονισμών που ψηφιστήκαν από τη Βουλή, 19% ΦΠΑ θα επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις αγοραπωλησιών:

– Σε τεμάχια γης στα οποία δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη και στα οποία δεν βρίσκεται σε ισχύ οποιαδήποτε πολεοδομική ή οικοδομική άδεια.
– Σε τεμάχια γης στα οποία δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη και για τα οποία υποβλήθηκε και μελετάται αίτηση για την εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας.
– Σε τεμάχια γης στα οποία δεν έγινε καμία ανάπτυξη αλλά βρίσκεται σε ισχύ πολεοδομική και οικοδομική άδεια.
– Σε τεμάχια γης που δεν έγινε καμία ανάπτυξη αλλά υπάρχουν σε αυτά αρχαιότητες που προστατεύονται με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων.
– Σε τεμάχια στα οποία υφίστανται νόμιμη ή παράνομη κατασκευή και θα κατεδαφιστεί.
– Σε τεμάχια στα οποία υφίσταται μικρό τμήμα αδειοδοτηθείσας κατασκευής το οποίο είναι ατελές, μη λειτουργικό και παγοποιημένο, δηλαδή δεν βρίσκεται υπό ενεργό εκτέλεση ή κατασκευή.
– Σε τεμάχια στα οποία υφίσταται μικρό λειτουργικό τμήμα αδειοδοτηθείσας κατασκευής ή διατηρητέα οικοδομή που δεν ξεπερνά σε δομήσιμο εμβαδόν το 10% του ανώτατου επιτρεπόμενου.