Πλεόνασμα €482,1 εκατ. βελτίωση δημοσιονομικών

Print Friendly and PDF

Μεγάλη βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και ασυνήθιστα μεγάλα πλεονάσματα δείχνουν τα νέα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το εντεκάμηνο του 2017 υπάρχει πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €482,1 εκατ. (2,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €88,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (0,5% στο ΑΕΠ).

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 σημείωσαν αύξηση κατά €174,9 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και ανήλθαν στα €6.067,3 εκατ. από €5.892,4 εκατ. πέρσι (3% αύξηση).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €59,0 εκατ. (αύξηση 11,4%) και ανήλθε στα €576 εκατ. σε σύγκριση με €517 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €81 εκατ., ήτοι 4,2%, και ανήλθαν στα €1.998,8 εκατ. (από €1.917,8 εκατ. το 2016).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €29,3 εκατ. (1,3%) και ανήλθαν στα €2.264,6 εκατ. (από €2.235,3 εκατ. το 2016), ενώ αύξηση του ύψους των €35,2 εκατ. (ήτοι 9,6%) σημείωσαν οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι οποίες ανήλθαν συνολικά στα €400,8 εκατ. σε σύγκριση με €365,6 εκατ. το 2016. Αύξηση παρατηρείται και στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €22,6 εκατ. (ή 5,2%) και ανήλθαν στα €459,3 εκατ. σε σύγκριση με €436,7 εκατ. την περσινή περίοδο.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,5% (€568,5 εκατ. αύξηση) και ανήλθαν στα €6.549,4 εκατ. το εντεκάμηνο 2017 (από €5.980,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016). Οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13,0% (ή €313,1 εκατ.) σε σύγκριση με το 2016 (€2.728,8 εκατ. το 2017 από €2.415,7 εκατ. το 2016), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 14,8%, που αντιστοιχεί σε €210,8 εκατ., και ανήλθαν για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2017 στα €1.639,3 εκατ. (από €1.428,5 εκατ. το 2016).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €50,7 εκατ. ή 3,6% και ανήλθαν στα €1.472,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2017 σε σύγκριση με €1.421,4 εκατ. το 2016, ενώ οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 10,5% (ή €145 εκατ.) και ανήλθαν στα €1.521,2 εκατ. (από €1.376,2 εκατ. τον Ιανουάριο –Νοέμβριο του 2016).