Προεδρικές εκλογές 2018: Στελέχωση Εκλογικών Κέντρων Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Print Friendly and PDF

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ανακοινώνει ότι οι προεδρικές εκλογές 2018 είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής την αμέσως επόμενη Κυριακή 04 Φεβρουαρίου 2018.

Το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό που ενδιαφέρεται να εργαστεί κατά την ημέρα των εκλογών για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας να προχωρήσει στην έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy

Η ιστοσελίδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, θα είναι ενεργοποιημένη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18.12.2017. Δήλωση μπορούν να υποβάλουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια, άδεια μητρότητας/τοκετού, άδεια εκπαίδευσης ή θα απουσιάζουν στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.

Άνεργοι πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας μπορούν να προχωρήσουν στην έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18.12.2017. Σημειώνεται ότι τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και παράλληλα ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.