Προκήρυξη διαγωνισμού γηπέδου Λεμεσού

Print Friendly and PDF

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σε έκτακτη συνεδρία του σήμερα, ενέκρινε τα τελικά έγγραφα του διαγωνισμού για την ανέγερση του νέου γηπέδου Λεμεσού, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους μελετητές του έργου μετά από τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΚΟΑ.

Σύμφωνα με τον ΚΟΑ, μετά την εξέλιξη αυτή, ο Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη της προσφοράς για την «Ανέγερση του Γηπέδου Λεμεσού» με αρ. 43Δ/2017.