Πρόοδο στο πλαίσιο των παγκόσμιων δεσμεύσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καταγράφει η Κομισιόν

Print Friendly and PDF

23
Απολογισμό «των όσων επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών δεσμεύσεων που ανέλαβαν η ΕΕ και οι εταίροι της πριν από 15 μήνες», στο πλαίσιο των παγκόσμιων δεσμεύσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πραγματοποιεί σήμερα η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου, εκ μέρους Κομισιόν στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στη Μαλαισία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η Επίτροπος στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, «έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο των τριών δεσμεύσεων, από την παρουσίαση τους στη διάσκεψη Habitat III των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2016, με στόχο την αξιοποίηση της δύναμης που προσφέρει η ταχεία αστικοποίηση», αναφέρει η Κομισιόν σε γραπτή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μιλώντας από το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στη Μαλαισία, η Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Όπως ακριβώς και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ είναι και εδώ έτοιμη να ανοίξει τον δρόμο για καθαρές, ασφαλείς και ευημερούσες πόλεις παντού στον κόσμο». Η Ευρώπη και οι εταίροι της υλοποιούν με ταχείς ρυθμούς τις τρεις αυτές συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος».

Αναλυτικά, σε ότι αφορά τη δέσμευση για την υλοποίηση του «νέου αστικού θεματολογίου», έχουν ήδη καταρτιστεί, στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ, 3 από τα 12 σχέδια δράσης, τα οποία αφορούν την αστική φτώχεια, την ένταξη των μεταναστών και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Η Κομισιόν σημειώνει ότι τα εν λόγω σχέδια δράσης περιλαμβάνουν συστάσεις πολιτικής, ορθές πρακτικές και έργα που πρέπει να αναπαραχθούν στο σύνολο της ΕΕ και παγκοσμίως. Όλα τα σχέδια δράσης αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2018.

Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου, εναρμονισμένου «ορισμού των πόλεων», η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την κατάρτιση ενός τέτοιου ορισμού, ο οποίος θα υποβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο του 2019, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Παγκόσμια Τράπεζα. Μέχρι στιγμής, η Κομισιόν, αναφέρει ότι έχει συλλέξει εκτιμήσεις όσον αφορά τον βαθμό αστικοποίησης κάθε χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σ` αυτά τα δεδομένα για να διευκολύνει τη σύγκριση με τους εθνικούς ορισμούς. Με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ, η Κομισιόν δημοσιεύει, μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών της, την παγκόσμια βάση δεδομένων για τα κέντρα των πόλεων· σ` αυτή περιέχονται στοιχεία και για τα 10.000 αστικά κέντρα σε όλο το μήκος και το πλάτος της υφηλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τις πόλεις που έχει ποτέ δημοσιευθεί.
Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε 20 χώρες για να συλλεχθούν σχόλια σχετικά με τον παγκόσμιο ορισμό των πόλεων. Σε 12 χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη πιλοτικά έργα για τη σύγκριση του παγκόσμιου ορισμού με τους εθνικούς ορισμούς και την αξιολόγηση των διαφορών.

Τέλος σε ό,τι αφορά τη δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα της ΕΕ για τη διεθνή αστική συνεργασία (IUC) ξεκίνησε το 2016 με σκοπό τη στήριξη της δέσμευσης αυτής και την εμβάθυνση της συνεργασία μεταξύ πόλεων σε ολόκληρη την υφήλιο. Σημειώνεται ότι τη στιγμή αυτή έχουν πραγματοποιηθεί 35 συνδέσεις πόλεων στο πλαίσιο του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν 70 πόλεις (35 από την ΕΕ και 35 εκτός της ΕΕ). Σε αυτές συγκαταλέγονται η Φρανκφούρτη (Γερμανία) και η Γιοκοχάμα (Ιαπωνία)· η Μπολόνια (Ιταλία) και το Όστιν (ΗΠΑ), η Αλμάδα (Πορτογαλία) και το Μπελ Οριζόντε (Βραζιλία). Όλες οι συμπράξεις προωθούν σχέδια τοπικής δράσης που αφορούν κοινές προτεραιότητες για τις αστικές περιοχές, όπως η πρόσβαση στο νερό, οι μεταφορές και η υγεία, χρησιμοποιώντας την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, καταγράφει η Κομισιόν.