Πρώτη μεσολαβητική συνάντηση Τράπεζας Κύπρου και ΕΤΥΚ στο Υπ. Εργασίας

Print Friendly and PDF

Τράπεζα Κύπρου και συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων (ΕΤΥΚ) θα έχουν σήμερα την πρώτη του συνάντηση ενώπιον της μεσολαβητικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, σε μια προσπάθεια επίλυσης των διαφορών τους.

Όπως μας αναφέρθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, η σημερινή συνάντηση θα είναι περισσότερο διερευνητικού χαρακτήρα και θα εξεταστούν όλα τα αιτήματα στο πλαίσιο του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων.

Η ΕΤΥΚ κάνει λόγο για παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών εκ μέρους της τράπεζας λόγω μη παραχώρησης προσαύξησης και ΑΤΑ.

Παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών, κατά την ΕΤΥΚ, συνιστά επίσης το ότι η τράπεζα αρνείται να πληρώσει οργανικές θέσεις (317 προαγωγές στη θέση υποτμηματάρχη και 317 αναβαθμίσεις από υποτμηματάρχη σε τμηματάρχη Β’ κλ), όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της συντεχνίας.
Σημειώνεται ότι η συντεχνία μεταβαίνει στη συνάντηση με συντριπτική εξουσιοδότηση από τα μέλη της στην Τράπεζα Κύπρου, για λήψη μέτρων μη αποκλειόμενης της απεργίας.

Η διοίκηση της τράπεζας από την πλευρά της προτάσσει την ανάγκη για την εισαγωγή ενός νέου εκσυγχρονισμένου συστήματος Κλιμάκων, Αναβαθμίσεων και Αμοιβών «που θα διορθώνει τις τρέχουσες ανισορροπίες που είναι άδικες για ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού». Η τράπεζα απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εργασίας «για τη διευκόλυνση ενός καλύτερου και ταχύτερου διαλόγου», όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που απέστειλαν προς το προσωπικό ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας και ο Πρόεδρος του ΔΣ Τζον Πάκτρικ Χούρικαν και Γιόζεφ Άκερμαν αντίστοιχα.