Σε εφαρμογή ο φόρος 19% στις αγοραπωλησίες ακινήτων

Print Friendly and PDF

Ποδαρικό με την επιβολή φορολογιών κάνει το 2018, καθώς από σήμερα Τρίτη 2 Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή το νομοσχέδιο για την επιβολή 19% ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες οικοπέδων για εμπορικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, 19% ΦΠΑ θα επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

● Κατά τη μεταβίβαση τεμαχίου γης όταν πρόκειται για οικοδομήσιμη γη που είναι ουσιαστικά μη ανεπτυγμένη και όταν προορίζεται για την κατασκευή ενός ή περισσοτέρων ακινήτων.

● Κατά τη μεταβίβαση τεμαχίου γης το οποίο δεν έχει τίτλο οικοπέδου, σε γη για την οποία υποβλήθηκε αίτηση για την εξασφάλιση άδειας οικοδομής, καθώς και σε οικόπεδα όπου δεν υφίσταται καμία ανάπτυξη και είναι σε ισχύ άδεια οικοδομής.

● Κατά την πώληση τεμαχίου γης εκτός ορίου/περιοχής ανάπτυξης για την οποία εξασφαλίστηκε πολεοδομική ή/και οικοδομική άδεια και η οποία αφορά μεγάλες ή άλλες αναπτύξεις (π.χ. ενοποιημένες, ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες, αναπτύξεις αναψυχής/ψυχαγωγίας, ειδικού τύπου κ.ά.) και οι οποίες αδειοδοτήθηκαν είτε με κανονικές διαδικασίες είτε κατά παρέκκλιση.

● Σε γη που είναι σε ζώνη/περιοχή που μπορεί να περιλάβει ο Έφορος Φορολογίας σε γνωστοποίηση (με τον ανάλογο χωρικό προσδιορισμό ή/και χάρτες) που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

● Στα ενοικιαζόμενα υποστατικά που χρησιμοποιούνται για την άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας, εκτός από τις μισθώσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικίες.