Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου ο κανονισμός αδειοδότησης νέων τροφίμων στην ΕΕ

Print Friendly and PDF

Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα «νέα τρόφιμα», ο οποίος επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης νέων τροφίμων. Περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο ορισμό για νέα τρόφιμα για να ληφθούν υπόψη οι καινοτομίες και η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των τροφίμων, ένα κεντρικό πανευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, ένα κατάλογο όλων των εγκεκριμένων νέων τροφίμων στην ΕΕ και διατάξεις για την προστασία των δεδομένων για τους αιτούντες.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Βιτένις Αντριουκάιτις εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο κανονισμό. «Αυτές οι αλλαγές θα καταστήσουν τη διαδικασία έγκρισης και τοποθέτησης νέων τροφίμων στην ευρωπαϊκή αγορά απλούστερη, ταχύτερη και φιλικότερη για τους αιτούντες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων. Ελπίζουμε ότι αυτό θα προστεθεί στην ποικιλία που υπάρχει ήδη στην αγορά της ΕΕ για υγιεινά, θρεπτικά παραδοσιακά και καινοτόμα τρόφιμα», δήλωσε.

Πριν από τη χορήγηση άδειας, όλα τα νέα τρόφιμα πρέπει να αποδεικνύουν επιστημονικά ότι είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία. Στη συνέχεια, η άδεια καθορίζει τους όρους για τη χρήση τους, τον χαρακτηρισμό τους ως απαιτήσεις όσον αφορά την τροφή και τη σχετική σήμανση.