Σημαντική βελτίωση στα κέρδη του 2017 αναμένει η εταιρεία πληροφορικής Logicom

Print Friendly and PDF

Σημαντική βελτίωση στα κέρδη του 2017 αναμένει η εταιρεία πληροφορικής Logicom.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, κατά το 2017, σε σύγκριση με το 2016, το λειτουργικό κέρδος και η κερδοφορία μετά τη φορολογία παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και τα έξοδα διοίκησης είναι συναφώς αυξημένα ως αποτέλεσμα της επέκτασης του συγκροτήματος σε νέες αγορές και της διεύρυνσης της γκάμας των διατιθέμενων προϊόντων.

Τα κέρδη της εταιρείας που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν το 2016 στα €12,2 εκ. έναντι κερδών €10,8 εκ. το 2015.

Το εννεάμηνο του 2017 τα κέρδη της LOG διαμορφώθηκαν στα €10,5 εκ.